Razpis Evropske komisije: Instrument za povezovanje Evrope – Digitalni program

Novica z dne 20. 02. 2023

Predlog projekta je možno oddati najkasneje do podaljšanega roka 21. marec 2023 do 17.00 po srednjeevropskem času.

Evropska komisija je 12. oktobra 2022 objavila drugi razpis v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 (IPE 2021 - 2027) za področje infrastrukture za digitalno povezljivost v višini 277 milijonov evrov za projekte, namenjene podpori investicijam v infrastrukturo za digitalno povezljivost v skupnem Evropskem interesu.

Cilj je podpreti projekte za varna, hitra in visokozmogljiva omrežja, hrbtenično infrastrukturo, vključno s kvantno komunikacijo, federacijo oblakov in podmorskimi kabli, okrepiti omrežja, ki povezujejo podeželska, oddaljena in čezmorska območja, ter vse bolj digitalizirati prometna in energetska omrežja. 

Kdo se lahko prijavi?

Na razpise CEF Digitalni program se lahko prijavijo pravne osebe, javni ali zasebni subjekti (vključno s skupnimi podjetji) s sedežem v državah EU, vključno s čezmorskimi državami ali ozemlji. Za sodelovanje veljajo nekatere varnostne omejitve, ki so opredeljene v besedilu posameznega razpisa.

Vlagatelji morajo oddati svoj predlog projekta v elektronski obliki preko spletnega portala za predložitev prijav za financiranje in razpise (Funding & Tender opportunities), in sicer najkasneje do podaljšanega roka 21. marec 2023 do 17.00 po srednjeevropskem času.

Predhodno je treba poslati popolne prijave predlogov projektov s strani zainteresiranih zunanjih prijaviteljev s sedežem v Republiki Sloveniji na Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP) do 1. marca 2023. Prijavitelji posredujejo popolno prijavno dokumentacijo na MDP v elektronski obliki na naslov gp.mdp@gov.si ter omogočijo vpogled v elektronsko prijavo informacijskega sistema HADEA. Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z razpisnimi pogoji in navodili Evropske komisije oz. HADEA-e.

Posredovanje popolnih prijav na MDP je nujno potrebno za izdajo soglasja (potrdilo) k predlogu projekta. EK/HADEA sprejema samo vloge, katerim zadevna država članica (glede na sedež prijavitelja) izda soglasje (potrdilo) k predlogu projekta. Popolni vlogi je potrebno priložiti še izpolnjeno in potrjeno izjavo prijavitelja/prijaviteljev (Izjava prijavitelja za pridobitev soglasja Republike Slovenije – obrazec MDP). Obrazec »Garancije« lahko pošljete na MDP v obravnavo že pred oddajo popolne vloge.

Vloge brez soglasja države članice ne ustrezajo zahtevam razpisa, zato jih EK ne bo upoštevala pri postopku vrednotenja in dodelitve sredstev. Potrdilo s strani Ministrstva za digitalno preobrazbo morajo pridobiti vsi prijavitelji, ki so registrirani v Republiki Sloveniji.

Uporabne informacije

Informativni dan je potekal 25. oktobra 2022. Posnetek najdete na tej povezavi.

Dodatne informacije o sprejetju digitalnega delovnega programa so na voljo v uradnem sporočilu za javnost na straneh Evropske komisije.

Za vsa vprašanja v zvezi s razpisom se lahko obrnete na HADEA-CEF-DIGITAL-CALLS@ec.europa.eu.

Upravičenci in povezani subjekti se morajo pred predložitvijo predloga HADEA-i registrirati v registru udeležencev in jih bo morala potrditi centralna služba za potrjevanje (REA Validation).

Za potrditev bodo morali naložiti dokumente, ki izkazujejo pravni status in izvor.

Organizacija mora biti registrirana in imeti devetmestno identifikacijsko kodo udeleženca (PIC). Register vsebuje vse udeležence programov EU. Če še niste registrirani to lahko storite na spodnji povezavi.

Register udeležencev

Priprava vloge in oddaja na Ministrstvo za digitalno preobrazbo v soglasje

Za oddajo vloge na MDP je potrebno upoštevanje razpisnih pogojev:

Nacionalna kontaktna točka IPE v Republiki Sloveniji za digitalni program

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Jurij Dolžan – kontaktna točka »CEF Digital«

Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

E-pošta: gp.mdp@gov.si

Telefon: 041 677 322

Vir: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Nazaj