ABC branja finančnih izkazov

29. 7. 2020

Analiza finančnih poročil in napotki za branje finančnih izkazov

Komu so namenjene računovodske informacije in kakšen je njihov pomen? Računovodstvo je eden najpomembnejših delov informacijskega sestava vsakega podjetja. Zagotavljati mora informacije za: redno notranje poročanje vodstvu (informacije, ki vplivajo na spremljanje stroškov, načrtovanje in nadziranje poslovanja), izredno notranje poročanje vodstvu (informacije za strateško in taktično odločanje) in poročanje zunanjim ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Vrste premoženja podjetja, vrednotenje in optimalna struktura financiranja poslovanja

Bilanca stanja je tista slika podjetja, ki nam predstavi strukturo in vrsto premoženja ter koliko je podjetje ali podjetnik vreden. Bilanca stanja nam po eni strani prikaže na določen dan obračunskega obdobja (npr. 31. 12.) z inventuro usklajeno premoženjsko sliko, katere vrednost je enaka sedanji (tržni) vrednosti sredstev (aktiva) in ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Analiza računovodskih izkazov in možni ukrepi

Z razčlenjevanjem poslovanja želimo v analizi podjetja najprej izpostaviti njegovo kvalitativno sestavo in strukturo ter poiskati vzroke za stanje v podjetju. S primerjanjem kvantitativnih odnosov želimo pokazati razvojne tendence poslovanja. Pri tem se v analizi uporabi podatke o poslovanju najmanj dveh časovnih obdobij (let) preučevanja podjetja. Vsaka ANALIZA se konča ...
Samo za aktivne naročnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.