Ocena digitalnih priložnosti in potencialnih projektov (finančno smiselno in realno izvedljivo)

11. 11. 2021 | Avtor: Ksenija Škrlj

Predogled vsebine

Za izdelavo načrta razvoja, lahko kot izhodišče uporabimo usmeritve, opredeljene v digitalni strategiji.

Za načrt razvoja je ključnega pomena, da je realen oziroma časovno in kadrovsko izvedljiv. Zato pri pripravi razvojnega načrta predlagamo prioritizacijo po dimenzijah in usmeritvah.

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj