Predpostavke kazenske odgovornosti direktorja

11. 9. 2023

Predogled vsebine

Kazenska odgovornost direktorja je odgovornost direktorja za ravnanje, ki ima vse znake določenega kaznivega dejanja.

V skladu s 16. členom Kazenskega zakonika1 je kaznivo dejanje človekovo protipravno ravnanje, ki ga zakon zaradi nujnega varstva pravnih vrednosti določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake ...

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj