Splošno

Predogled vsebine

Dodatne omejitve glede tega, kdo je lahko ustanovitelj, družbenik oziroma samostojni podjetnik

Novela ZGD-1K je spremenila 1. točko prvega odstavka 10. a-člena Zakona o gospodarskih družbah[1] (ZGD-1), v skladu s katero ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati tudi oseba, ki je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora ...

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj