Pisna komunikacija v slovenščini

Vzorci pisne komunikacije

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Curriculum Vitae
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Dopis - vračilo opreme - pomanjkljiv
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Kodeks pisne in telefonske komunikacije
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Oblika uradnega dopisa
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Obrazložitev neocarinjene pošiljke
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Obrazložitev neocarinjene pošiljke - napačna
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Odgovor na pritožbo - ustrezen in neustrezen
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Odgovor na pritožbo 2 - ustrezen in neustrezen
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Odgovor na pritožbo 3 - ustrezen in neustrezen
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Odjava 1
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Odjava 2
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Opomin
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Opomini zaradi neplačila
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Opravičilo zaradi zamude z dobavo
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Pisna pritožba
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Ponuda - dobra
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Ponudba
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Ponudba - neustrezna
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Ponudba oglaševanja - neprimerna
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Poslovna osmrtnica
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Povabilo za oddajo ponudbe
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Povprasevanje preko spletne strani
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Povpraševanje
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Preklic naročila
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Primer dobrega pisma ob novem letu namesto klasične voščilnice
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Primer pisnega izrekanja sožalja v poslovnem svetu na žalni vizitki
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Primera e-poste- pravilen in nepravilen
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Primeri treh neustreznih in enega ustreznega odziva na formalno poslovno vabilo
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Pritožba
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Promocisjki dopis - primeren
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Prošnja za zaposlitev 1
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Prošnja za zaposlitev 2
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Spoorčilo za medije DOP
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Sporočilo za medije 1
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Sporočilo za medije 2
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Sporočilo za medije 3
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Sporočilo za medije 4
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Sprememba ponudbe - ustrezna in neustrezna
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Telefonska komunikacija v praksi
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Uradna čestitka
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vabila v poslovnem svetu
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vabilo 1
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vabilo 2
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vabilo 3
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vabilo k ustvarjanju mesecnih srecanj - manj primerno
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vabilo k ustvarjanju mesecnih srecanj - primerno
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vabilo na dogodek DOP
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vabilo na izobraževanje
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vabilo na sestanek
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vračilo opreme - primeren dopis
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vzorci primerne in neprimerne komunikacije po e-pošti
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vzorec ponudbe izobraževanja
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vzorec ponudbe izobraževanja 2
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vzorec ponudbe za trening
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Zahvala 1 in 2
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Zahvala 3
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Zapisnik usklajevalnega sestanka
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Primeri predstavitev lastnosti in koristi izdelkov/storitev
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vzorci odprtih vprašanj za raziskavo kupčevih potreb
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Katerih izrazov v prodaji res ne smemo uporabljati
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Izterjava: primer 1. opomina
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Izterjava: primer 2. opomina
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Izterjava: primer opomina pred tožbo
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Primer scenarija telefonske izterjave
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Primer evidence telefonskih pogovorov in poslanih opominov
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vabilo na novinarsko konferenco
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Imenska tablica
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Sedežni red na novinarski konferenci
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Enotno označevanje gradiva
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Lista prisotnosti na novinarski konferenci
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Opomnik za organizacijo tiskovne konference
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Opomnik za uspešno pripravo dogodka
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Ključna vprašanja pred izvedbo razvojnih letnih pogovorov
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vabilo na razvojni letni pogovor
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Obrazec za izvedbo razvojnega letnega pogovora
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Preglednica izstopajočih dogodkov
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Analiza uspešnosti letnega pogovora
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vzorec Moč zgodbe
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Prepoznajmo se
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vizija
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Osebni portret
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Proaktivnost
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Kanali
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Načrt samopromocije
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Predstavitveni portret podjetja
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Pupp - koraki za individualiziran pristop do potencialnih strank
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Odkljuknica za prvi vtis
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Kako sprejemam, kako sem sprejet?
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Učinkovito mreženje
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Proaktivnost pred/med/po mreženju
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Celostni opomnik našega dogodka
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  3. Lekcija - Exercises 3
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  3. Lekcija - Answers to the Exercises 3
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  4. Lekcija - Exercises 4
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  4. Lekcija - Answers to the Exercises 4
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Pet korakov do aktivnega poslušanja

Komunikacija z mediji

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vabilo na novinarsko konferenco
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Imenska tablica
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Sedežni red na novinarski konferenci
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Enotno označevanje gradiva
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Lista prisotnosti na novinarski konferenci
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Opomnik za organizacijo tiskovne konference

Organizacija dogodkov

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Opomnik za uspešno pripravo dogodka

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

 • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.