Uporabni dokumenti

Zavzetost

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vprašalnik UWES za merjenje zavzetosti zaposlenih
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vprašalnik DDI E3
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Glavni izsledki Gallupove raziskave o zavzetosti 2017
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Gallupov vprašalnik za merjenje zavzetosti zaposlenih

Zaposlovanje novega sodelavca

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vprašalnik za kandidata
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Primeri vprašanj za izvedbo selekcijskega intervjuja
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Podlaga za telefonski intervju
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s poslovodno osebo

Vzorci uporabnih dokumentov v zvezi s Koronavirusom

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vzorec: Napotitev na čakanje na delo doma zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vzorec: Odredba začasno spremenjenega kraja opravljanja dela zaradi izjemnih okoliščin
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vzorec: Navodila delodajalca za čas začasno spremenjenega kraja opravljanja dela zaradi izjemnih okoliščin
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vzorec: Obvestilo o opravljanju dela na domu za Inšpektorat Republike Slovenije za delo
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vzorec: Odreditev nadurnega dela
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Pravilnik o opravljanju dela na domu
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

Vrednotenje dela in delovnih mest

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vzorec: Ocenjevanje delovne uspešnosti za proizvodne delavce
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vzorec: Opis delovnega mesta analitik - vrednotenje
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vzorec: Pravila horizontalnega napredovanja

Vodenje sestankov

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Zapisnik: Zaključki sestanka
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vprašalnik: Ali je bil sestanek uspešen?
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Preglednica: Priprava na sestanek

Upravljanje sprememb

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Pripomoček: Preglednica pristopov vpeljevanja sprememb
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vzorec Moč zgodbe
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Načrt uvajanja sprememb
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Pristop uvajanja sprememb

Uporaba moderiranja pri vodenju

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Primer razvrščanja idej v pomenske sklope z moderatorskimi kartončki
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Primer vrednotenja po tehniki plusov in minusov

Tehnike kreativnega razmišljanja

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Obrazec: Ocenjevalni list idej
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Obrazec: SCAMPER
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Obrazec: Tehnika naštevanja lastnosti

Stres na delovnem mestu

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vprašalnik: Stresni tip

Stili vodenja in kdaj jih uporabiti

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Stili vodenja in kdaj jih uporabiti

Standardi in certifikati

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Obrazec: Zapisnik o neskladnosti
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Notranja presoja-vprašalnik - za pregled ISO 9001 2008
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  PDCA template
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Obrazec: Zapisnik o reklamaciji
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Obrazec: Zapisnik o odpravi reklamacije
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Obrazec: Zapisnik o kontroli merilne opreme

Sproščanje za vodje

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Prezentacija: 15 vaj za jogo v pisarni
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Zvočni posnetek: 5 minut za sproščanje

Razvojni letni pogovor

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Odkljuknica: Katere vsebine želimo vključiti v razvojni letni pogovor
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Obrazec za pridobitev povratne informacije
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Opomnik za izvedbo RLP
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Odkljuknica: namen uvedbe RLP

Promocija zdravja na delovnem mestu

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Postopkovnik promocije zdravja na delovnem mestu (od priprave do izvedbe),
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu

Preverjanje

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vprašalnik: preverjanje zadovoljstva zaposlenih
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vprašalnik: samoocena sposobnosti timskega dela
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vprašalnik: ocena timskega dela sodelavca
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Pripomoček za kritično prevetritev in izboljšavo
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vprašalnik: samoocena sposobnosti motiviranja
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Navodila za vnos in obdelavo podatkov ter interpretacija rezultatov
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vprašalnik za oceno vodje
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vprašalnik težavni sodelavci 1
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vprašalnik težavni sodelavci 2
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Tabela: interpretacija vprašalnika

Plače in nagrajevanje

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Načela nagrajevanja in motiviranja
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Preverjalni list: Cilji prenove ali izgradnje sistema plač in/ali nagrajevanja
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Pravilnik o plačah
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Pravilnik o nagrajevanju delovne uspešnosti

Ključna vprašanja pred izvedbo razvojnih letnih pogovorov

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Preglednica izstopajočih dogodkov
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Analiza uspešnosti letnega pogovora
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Obrazec za izvedbo razvojnega letnega pogovora
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vabilo na razvojni letni pogovor

Izobraževanje

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Izračun investicije in koristi izobraževanja
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Evalvacija izobraževanja/usposabljanja
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Pregled pristopov in vrednotenja
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Individualni razvojni načrt
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Razvojni načrt na ravni organizacije
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Obrazec: ocenjevanje izvajalcev izobraževanj
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Upravljanje znanja: analiza po aktivnosti

Delegiranje

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vprašalnik: Komu delegirati
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vprašalnik: Kdaj delegirati
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vprašalnik: Kako delegirati
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Pripomoček za delegiranje
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Delegiranje nalog
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Spremljanje dodeljenih nalog
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Tabela: Delegirane naloge

Ciljno vodenje

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Obrazec - ocenjevanje delovne uspešnosti
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Ciljno vodenje
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Vprašalnik: Ste transformacijski vodja?
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Kontinuum voditeljstva
 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Zapis ciljev

Analiza okolja podjetja: predloga za PESTLE analizo

 • Ta vzorec je na voljo samo aktivnim naročnikom.
  X
  Analiza okolja podjetja: predloga za PESTLE analizo

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

 • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.