user.original.png

mag. Alenka Godnjavec

mag. Alenka Godnjavec je specialistka za razvoj zaposlenih v Si.mobilu, >kjer je njeno področje delo s ključnimi kadri ter pomoč direktorjem in vodjem pri razvojnih procesih ter sooblikovanje in vodenje sistemskih rešitev HRD. Pred tem je kot vodja projektov na O.K. Consultingu izvajala projekte kot so analiza kompetenc organizacije in načrtovanje ukrepov izboljšanja, vpeljava sistema prepoznavanja ključnih kadrov, analiza organizacijske kulture in veščin vodenja, ter razvoja timskega dela. Kot svetovalka v prodaji kadrovskih informacijskih sistemov v multinacionalnem podjetju Oracle je spoznala raznovrstne sisteme upravljanja in razvoja zaposlenih tako v tujih podjetjih kot tudi domačih. Predavala in predstavljala je kako izbrati in zagovarjati naložbo v informacijsko podporo kadrovskim procesom ter vpliv vpeljave le-te na preoblikovanje kadrovske funkcije v strateškega partnerja. Njena naloga je bilo tudi usklajevanje globalne programske rešitve s slovensko zakonodajo ter praksami na področju upravljanja in razvoja zaposlenih ter tudi vodenje internega programa upravljanja znanj (Knowledge Management). Kot vodja projektov na Inštitutu za intelektualni kapital, je organizirala izobraževanja s področja merjenja, vrednotenja in upravljanja intelektualnega kapitala s poudarkom na človeškem kapitalu. Usposabljala se je tudi za svetovalca in ocenjevalca po mednarodnem standardu na kadrovskem področju Vlagatelji v ljudi (Investors in People). Po izobrazbi je ekonomiskta in univerzitetna diplomirana pedagoginja - andragoginja ter magistra znanstvenega študija menedžmenta kadrov in delovnih razmerij.

Nazaj