Avtorji

mag. Suzana Ester Car,


Več o avtorju

mag. Franka Bertoncelj,


Več o avtorju

mag. Violeta Bulc,


Več o avtorju

Alenka Dekleva,


Več o avtorju

mag. Alenka Godnjavec,


Več o avtorju

mag. Ivan Hari,


Več o avtorju

Nataša Houmark,


Več o avtorju

Sebastian Radetič Car,


Več o avtorju

Saška Terseglav,


Več o avtorju

Pam Welsby,


Več o avtorju

Aleš Zaletel,


Več o avtorju

Polona Zupančič,


Več o avtorju

Vesna Marđonović,


Več o avtorju

Miha Potočnik,


Več o avtorju

Dani Polajnar,


Več o avtorju

Nastja Mulej,


Več o avtorju

mag. Marjeta Novak,


Več o avtorju

Teja Breznik Alfirev,


Več o avtorju

Dunja Turk,


Več o avtorju

Elizabeta Zirnstein,


Več o avtorju

dr. Valentina Franca,


Več o avtorju

Alenka Globočnik Fabjan,


Več o avtorju

Darko Butina,


Več o avtorju

mag. Romana Martinčič,


Več o avtorju

Danica Šprajcar,


Več o avtorju

Dragana Prijanovič,


Več o avtorju

Mina Zupančič,


Več o avtorju

Barbra Rudmann,


Več o avtorju

mag. mag. Klemen Žibret,


Več o avtorju

Vesna Vižintin Šporn,


Več o avtorju

Mina Bogunović,


Več o avtorju

Alex Gregorič,


Več o avtorju

Bojana Košnik,


Več o avtorju

Joža Repar Lakovič,


Več o avtorju

Jasna Duralija,


Več o avtorju

doc.dr. Lidija Robnik,


Več o avtorju

dr. Simona Šarotar Žižek,


Več o avtorju

Mihaela Preskar, mag. ekon. in posl. ved


Več o avtorju

Tanja Bohl,


Več o avtorju

Štefka Korade Purg,


Več o avtorju

Priročnik Sodobna orodja vodenja

Prednosti priročnika in portala Sodobna orodja vodenja

  • Z zbranimi orodji, nasveti, preglednicami in odkljuknicami boste lažje izvajali vsakodnevne aktivnosti in vsestransko izboljšali najpomembnejše veščine vodenja.