Zakonodaja

25. 2. 2021

Delovna razmerja in druge oblike dela

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Varnost in zdravje pri delu

Zaposlovanje

Zakonodaja, povezana s COVID epidemijo

Več na:

Zakonodaja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

PISRS, spletno stičišče Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije

Državni zbor RS, sprejeti zakoni in akti

Državni zbor RS, prečiščena besedila zakonov

Uradni list RS

Nazaj