Vprašanja in odgovori

28. 11. 2023

Priznavanje delovne dobe

Zanima nas, kako je s priznavanjem delovne dobe, ko je zaposlena bila zavarovana pri kmetu? Ali se ta doba všteva v delovno dobo za obračun dodatka za delovno dobo?

Samo za aktivne naročnike
28. 11. 2023

Določitev pravil prostih dni zaradi krvodajalstva v internem aktu

Ali lahko v hišnem redu za zaposlene definiramo dneve odsotnosti zaradi krvodajalske akcije, z izjemo, da se lahko delavec udeleži krvodajalske akcije kadar koli, če je pozvan s strani medicinskih služb zaradi pomanjkanja krvi?

Samo za aktivne naročnike
28. 11. 2023

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi že sedaj, čeprav bo začetek dela čez 3 mesece

Zanima me, na kateri pravni podlagi lahko prihodnji zaposleni izdamo pogodbo o zaposlitvi kar nekaj časa pred dejansko zaposlitvijo, ker je bila izbrana na razpisu?Gospa je sedaj zaposlena trenutno za nedoločen čas na drugi šoli, prav tako bo pri nas od 1. 2. 2024 zaposlena za nedoločen čas. Želi ...

Samo za aktivne naročnike
28. 11. 2023

Neizkoriščen letni dopust zaradi porodniške in bolniške odsotnosti

Zanima nas, ali moramo delavki ob prenehanju delovnega razmerja na njeno željo izplačati neizkoriščeni letni dopust? Delavka je namreč že dve leti na porodniškem dopustu in bolniški.

Samo za aktivne naročnike
28. 11. 2023

Porodniška dopust in opravljanje dela v okviru popoldanskega s.p.-ja

Oseba je redno zaposlena pri delodajalcu, ima pa tudi registriran popoldanski s.p. Ali ta oseba lahko med porodniškim dopustom opravlja dejavnost popoldanskega s.p.-ja ter izstavi račun ali ne?

Samo za aktivne naročnike
17. 11. 2023

Določanje odmora strokovnim delavcem v šoli

Kako lahko določimo čas za malico zaposlenim učiteljem, ki so na razredni stopnji.Ali velja, da je njihova malica čas malice otrok? Ti učitelji namreč ostajajo v razredu ves čas.Še večja težava so učitelji na predmetni stopnji, ki opravljajo tudi dežurstva in recimo učitelj dela 6 zaporednih ur, v ...

Samo za aktivne naročnike
17. 11. 2023

Zaposlitev za krajši delovni čas in malica

V podjetju bomo zaposlili delavca za nedoločen čas s krajšim delovnim časom od polnega in sicer 20 ur na teden.Ker v podjetju tudi vzpostavljamo sistem za beleženje delovnega časa in hkrati tudi beleženja odmora za malico vas prosim za pomoč.Kdaj zaposlenemu za krajši delovni čas (20 ur na ...

Samo za aktivne naročnike
17. 11. 2023

Obvezni dokument, ki ga sklenemo z delavcem v primeru odpovedi s strani delavca

Delavec, ki je bil pri nas zaposlen za določen delovni čas na delovnem mestu učitelj, je pred iztekom le-tega dal odpoved delovnega razmerja. Kateri obrazec je pravilen za izdajo sklepa o prenehanju, ki ga moramo izdati delavcu?

Samo za aktivne naročnike
17. 11. 2023

Kaj mora pisati v pogodbi za direktorja, da mu ni potrebno evidentirati delovnega časa?

Kaj mora pisati v pogodbi za direktorja, da mu ni potrebno evidentirati delovnega časa (registracija ure)?Ali lahko za njega velja, da lastniku pošilja v excelu ure prisotnosti in se ne potrebuje registrirati na uri kot ostali zaposleni?

Samo za aktivne naročnike
17. 11. 2023

Kako izvesti seznanitev s podatki iz evidence delovnega časa na zahtevo delavca?

Po novem ima delavec pravico se kadarkoli seznaniti s podatki na zahtevo delavca. Bi se temu lahko zadostilo na način, da se delavcu omogoči vpogled v podatke pri tajnici, ki vodi evidenco? Ali bo treba narediti izpis iz evidence, to natisniti ali poslati po elektronski pošti?

Samo za aktivne naročnike