Vprašanja in odgovori

26. 9. 2022

Kdaj skleniti aneks in kdaj novo pogodbo o zaposlitvi

Kdaj mora delodajalec v JS skleniti novo pogodbo o zaposlitvi z delavcem, ki je že v podjetju?Kdaj lahko delodajalec v JS sklene aneks k pogodbi o zaposlitvi?

Samo za aktivne naročnike
20. 9. 2022

Pravica do počitka po prihodu iz službenega potovanja

Oseba je na službeni poti v tujini in se vrne domov ob 3h zjutraj. Kdaj prične z delom naslednji dan?

Samo za aktivne naročnike
20. 9. 2022

Pravica do odpravnine pri prenehanju pogodbe za določen čas

Delavcu je 31. 8. 2022 potekla pogodba o zaposlitvi za določen čas. Pri nas je bil zaposlen od leta 2019.Delavec je izpolnjeval vse pogoje, vendar bomo na njegovo delovno mesto zaposlili drugega delavca.Ali mu pripada odpravnina in v kolikšnem znesku?Prav tako smo imeli zaposlenega delavca, ki mu ...

Samo za aktivne naročnike
20. 9. 2022

Odpravnina ob odpovedi pogodbe delavca

Delavec je z dnem 19. 8. 2022 podal odpoved pogodbe o zaposlitvi. Na podjetju je zaposlen od 24. 6. 2011.V pogodbi o zaposlitvi imamo glede odpovednega roka zapisano:»Če delavec redno odpove to pogodbo, mora ostati na delu še toliko časa, kolikor znaša odpovedni rok za redno odpoved te ...

Samo za aktivne naročnike
13. 9. 2022

Neizplačilo dodatka za delovno dobo

Do leta 2009 sem imela v firmi pogodbo po ZDR z dodatkom na delovno dobo. Od leta 2009 imam sklenjeno individualno pogodbo - računovodja (brez vodstvenih obveznosti) po kateri imam določeno osnovno bruto plačo in ne piše da mi dodatek na delovno dobo ne pripada. V vseh teh letih mi ...

Samo za aktivne naročnike
23. 8. 2022

Zaposlitev kandidata z višjo stopnjo izobrazbe od zahtevane

Ali lahko delodajalec na razpisano delovno mesto, za katero se npr. zahteva VI. stopnja izobrazbe, zaposli kandidata, ki ima višjo izobrazbo od zahtevane?

Samo za aktivne naročnike
23. 8. 2022

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela - lastna izbira?

Zanima nas, ali je pravno dopustno, da v internih aktih opredelimo možnost, da delavec sam izbere način, na podlagi katerega naj mu delodajalec povrne stroške prevoza na/z dela (javni prevoz ali pa kilometrina)? Na ta način bi omogočili, da se pri nekaterih zaposlenih obračuna javni prevoz, pri nekaterih pa kilometrina, ...

Samo za aktivne naročnike
23. 8. 2022

Izraba dopusta delavca, ki ga ni mogel porabiti v času obstoječe zaposlitve, v času nove zaposlitve

Delavec je zaposlen za določen čas za polni delovni čas. Za to obdobje mu je bil odmerjen letni dopust v višini 4 dni.Sedaj bo delavec zaposlen za nedoločen čas s krajšim delovnim časom (4 ure/dan). Dopusta v višini 4 dni (iz obdobja, ko je bil polno zaposlen) ne bo ...

Samo za aktivne naročnike
03. 8. 2022

Sprememba obsega zaposlitve zaradi želje delavca za delo pri drugem delodajalcu

Učiteljica je zaposlena za nedoločen čas s polni delovni čas. Za daljše obdobje želi mirovanje pogodbe o zaposlitvi v obsegu 50 %. Razlog za mirovanje: 50 % je poučevala pri drugem delodajalcu. Z delavko bi sklenili novo pogodbo o zaposlitvi za določen čas s krajšim delovnim časom od polnega.Ali ...

02. 8. 2022

Kdo je lahko vodja enote vrtca?

Ali lahko ravnatelj imenuje za vodjo enote vrtca vzgojiteljico predšolskih otrok – pomočnico vzgojiteljice?

Samo za aktivne naročnike