Vprašanja in odgovori

12. 5. 2021

Evidenca delovnega časa za vodilne delavce

Za vodje oddelkov, ki so vodilni delavci ter nimajo sklenjenih individualnih pogodb o zaposlitvi, želimo evidence delovnega časa urediti brez da bi se vodje oddelkov morali registrirati na registratorju delovnega časa. Takim vodilnim delavcem bi tako v evidenci delovnega časa za vsak delovni dan beležili 8-urno prisotnost.Ali je tak ...

11. 5. 2021

Odpoved delavca in koriščenje sredstev iz protikorona ukrepov

Delavec je od oktobra 2020 na čakanju na delo, konec aprila pa je dal odpoved, v kateri je izredno navedel, da želi koristiti ostanek lanskega in sorazmerni del letošnjega dopusta. Odpovedni rok je 30 dni.Glede na to, da covid zakonodaja predvideva samo ukrepe, ki zadevajo odpoved pogodbe s strani ...

Samo za aktivne naročnike
12. 4. 2021

Koriščenje letnega dopusta iz leta 2020

Do kdaj lahko zaposleni v javni upravi (občini) koristijo lanski letni dopust (iz leta 2020)? Do 30. 6. 2021 ali do 31. 12. 2021? Zaradi situacije in ukrepov (Covid-19) smo namreč imeli odrejeno ves čas delo od doma. Velja v tem primeru tudi podaljšanje koriščenja dopusta do 31. 12. 2021 ...

Samo za aktivne naročnike
30. 3. 2021

Arhiviranje kadrovske dokumentacije - shranjevanje odobrenih dovolilnic

Koliko časa je potrebno hraniti podatke o odobrenih dovolilnicah in razlogih zanje? V mislih imam dovolilnice za predčasen odhod iz dela ali kasnejši prihod na delo.

Samo za aktivne naročnike
16. 3. 2021

Vračilo državne pomoči ob dobičku

Organizacija je prejela povračilo v obliki državne pomoči. Ali morajo sredstva vrniti, če bodo v letu 2021 izplačali dobiček?

Samo za aktivne naročnike
16. 3. 2021

Donacija - izstavitev računa

Stranka, gradbeno podjetje gradi novo hišo fizični osebi, kateri je prejšnja pogorela. Pri gradnji sodeluje več podizvajalcev.S podizvajalci so se dogovorili, da bodo del vrednosti celotne hiše donirali, nekje v višini 40% celotne vrednosti investicije. V ta name so se povezali z rdečim križem.Stranka sprašuje glede izdaje računa. ...

Samo za aktivne naročnike
09. 3. 2021

Obvezno koriščenje dopusta v tekočem letu

Izrabo letnega dopusta in način izrabe letnega dopusta temeljno ureja 162. in 163. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013 s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1). V skladu s tretjim odstavkom 162. člena ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa ...

Samo za aktivne naročnike
01. 3. 2021

Prenos pravic in obveznosti iz delovnega razmerja pri spremembi delodajalca zaradi pravnega posla

Na podlagi pravnega posla bo prišlo do spremembe delodajalca v skladu z 75. členom ZDR-1.Ker vse pravice in obveznosti po pogodbi o zaposlitvi v trenutku prehoda preidejo z delodajalca prenosnika na delodajalca prevzemnika, je morebitna nova pogodba o zaposlitvi, ki jo delavec ob prenosu sklene z delodajalcem prevzemnikom v ...

Samo za aktivne naročnike
23. 2. 2021

Povračilo potnih stroškov delavcu zaradi napotitve na obvezni obdobni zdravniški pregled

Ali je delavka upravičena do povračila potnih stroškov oziroma potnega naloga zaradi napotitve na obvezni obdobni zdravniški pregled? Ali je upravičena tudi do povračila potnih stroškov v primeru, da je na čakanju na delo?

Samo za aktivne naročnike
23. 2. 2021

Povračilo potnih stroškov delavcu zaradi tedenskega testiranja

Kako izvesti obračun potnih stroškov za zaposlene, ki so prišli na testiranje? Ker so morali na testiranje z lastnim prevozom, me zanima, ali so do potnih stroškov opravičeni tudi v primeru, da je testno mesto od delovnega mesta oddaljeno manj kot 2 km?

Samo za aktivne naročnike
1 2 3 4 5 6