Vprašanja in odgovori

19. 10. 2021

Sprememba kolektivne pogodbe

Vprašanje:V mesecu juliju smo spremenili glavno dejavnost. Od takrat za nas velja Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, pred tem je bila Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti.V zvezi s tem bi vas želeli vprašati za mnenje kako ravnati:- Je delavce potrebno glede te spremembe obvestiti in ali ...

19. 10. 2021

Kdaj je potrebna javna objava delovnega mesta?

Imamo zaposlenega pomožnega delavca, ki je zaposlen že drugo leto za določen čas.Ker imamo potrebo po delu pomožnega delavca še naprej, bi ga zaposlili za nedoločen čas.Zanima nas, če moramo opraviti javno objavo ali je kakšna varianta, da ga zaposlimo brez javne objave.

12. 10. 2021

Sprememba kolektivne pogodbe

V mesecu juliju smo spremenili glavno dejavnost. Od takrat za nas velja Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, pred tem je bila Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti.V zvezi s tem bi vas želeli vprašati za mnenje kako ravnati:- Je delavce potrebno glede te spremembe obvestiti in ali je ...

Samo za aktivne naročnike
05. 10. 2021

Izjava zaposlenega o prevozu na delo in z dela

Ali mora zaposleni v primeru, da v izjavi navede, da uporablja javni prevoz kot dokazilo prinesti dnevno oz. mesečno vozovnico, ali pa je za obračun dovolj že zgolj izjava v kateri je navedeno, da uporablja javni prevoz oz. en dan prisotnosti na delovnem mestu (in ne prinese dnevne oz. mesečne ...

Samo za aktivne naročnike
05. 10. 2021

Kvaliteten odmor med delovnim časom

Kaj se pojmuje pod "kvaliteten odmor med delovnim časom"? Ali lahko strokovni delavec v vrtcu zahteva izrabo odmora izven vrtca, ker v vrtcu ni prostora, kjer bi lahko delavec kvalitetno preživel odmor (preveč gneče v zbornici, glasnost, garderoba neprimerna).

Samo za aktivne naročnike
04. 10. 2021

Pravica do odmora pri delu s skrajšanim delovnim časom

Imamo vprašanje glede pravice do odmora za malico za dva različna primera. Zanima nas, koliko odmora pripada zaposlenemu, ki je 4 ure na bolniškem staležu, 4 ure pa dela.Drugi primer je zaposlena, ki je zaradi starševskega varstva na delu 30 ur na teden, to je 6 ur na dan. ...

Samo za aktivne naročnike
15. 9. 2021

Pobot regresa za letni dopust ob prekinitvi pogodbe

Ali se v celoti izplačan regres pobota tudi pri prekinitvi pogodbe o zaposlitvi med letom zaradi smrti delavca in na kakšen način?

Samo za aktivne naročnike
15. 9. 2021

Delo na domu - poenostavljen postopek

Na vas se obračam z vprašanjem glede odredbe o delu na domu, in sicer nas zanima, ali je zaposlenemu potrebno dati pogodbo o zaposlitvi kot so bila pred časom navodila inšpektorata in ministrstva za delo, ali je dovolj sklep direktorja na podlagi ZDR-1, člen 169, da se zaradi izjemnih razmer ...

Samo za aktivne naročnike
15. 9. 2021

Neenakomerna razporeditev delovnega časa

V enem odddelku v proizvodnji bi uvedli spremenjen delovni čas, in sicer bi bilo delo 2 dni po 12 ur in potem en dan prosto. Tak ritem bi si sledil cel mesec, menjale bi se le izmene (jutranja, nočna, popoldanska).Ali je tak urnik ok glede delovnih ur, ali so ...

Samo za aktivne naročnike
01. 9. 2021

Zaposlitev na delovnem mestu "Učitelj" brez objave razpisa

Ali lahko delavko, ki je na šoli zaposlena na projektnem delovnem mestu multiplikator, po izteku tega projekta zaposlimo na prostem delovnem mestu učitelj (za nedoločen čas) brez objave razpisa?

Samo za aktivne naročnike
1 2 3 4 5 6 7 8 9