Vprašanja in odgovori

27. 1. 2023

Pogodba o zaposlitvi za določen čas in odpravnina

S 15. 6. smo zaposlili delavca za določen čas 12 mesecev zaradi povečanega obsega dela.Ker je sedaj prišlo do upada naročil, smo mu odpovedali pogodbo iz poslovnega razloga.Zanima nas, kako je z odpravnino v primeru odpovedi pogodbe za določen čas manj kot eno leto?

Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2023

Pravice delavca, v primeru pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

Z delavcem bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom - 2 uri dnevno. Katere pravice delavcu v tem primeru pripadajo, zlasti povračilo stroškov prehrane, prevoznih stroškov ipd.?

Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2023

Kdaj začne teči napredovalno obdobje?

Uslužbenec se je dne 1. 10. 2020 za določen čas (1 leto) zaposlil kot Občinski redar-pripravnik (22 plačni razred). Po opravljenem usposabljanju se je dne 1. 10. 2021 zaposlil kot Občinski redar III (22 plačni razred). V letu 2020 ni bil ocenjen, ker je bil zaposlen manj kot 6 mesecev. ...

Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2023

Koriščenje državne pomoči čakanja na domu po zakonu ZPGOPEK

V delu proizvodnje imamo začasno prerazporejen delovni čas od 1. 11. 2022 do 30. 3. 2023.Želeli bi koristiti državno pomoč čakanja na domu po zakonu ZPGOPEK, ki pa prerazporeditve v času koriščenja ukrepa ne dopušča.Kakšne opcije imamo, če bi pomoč zaželi vseeno koristiti?Lahko prerazporeditev začasno »zamrznemo«?

Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2023

Priznavanje izobrazbe, pridobljene na tuji univerzi, za zaposlitev na delovnem mestu vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja

Oseba ima diplomo tuje univerze iz angleškega jezika s književnostjo in specializacijo političnih ved - ali izpolnjuje pogoje za delovno mesto vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja? Oseba ima slovensko državljanstvo

Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2023

Dodatni dnevi dopusta za delavko, ki ima kronično bolezen

Zaposlili bomo delavko, ki je pri prejšnjem delodajalcu v javnem sektorju imela na podlagi zdravniškega potrdila dodeljene dodatne dni dopusta na osnovi 38. člena Zakona o delavcih v državnih organih (na njegove socialne in zdravstvene razmere, kot so kronična in druga daljša bolezen in druge razmere, v katerih delavec živi). ...

Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2023

Izraba letnega dopusta v koledarskem letu

Delavec mora izrabiti 10 dni dopusta v tekočem letu, kot to določa ZDR-1.Koliko dopusta mora izrabiti nekdo, ki je nastopil zaposlitev med letom in ima pravico le do sorazmernega dopusta?

Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2023

Delovna uspešnost iz opravljanja nalog ravnatelja zaradi odsotnosti direktorja

Zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti direktorja vzgojno-izobraževalnega zavoda je dela in naloge direktorja prevzel ravnatelj. Ali je ravnatelj v tej situaciji upravičen do delovne uspešnosti tudi v prvem mesecu nadomeščanja? Izhodišče za izračun delovne uspešnosti je plačni razred direktorja ali ravnatelja, ki je prevzel naloge? Kakšen pa je lahko % delovne ...

Samo za aktivne naročnike
03. 1. 2023

Koriščenje dni dopusta zaradi krvodajalstva

Delavec je odšel na odvzem krvi kot krvodajalec. Ali mora koristiti 2 prosta dneva takrat, ko je dal kri, ali lahko koristi 2 prosta dneva kasneje.

Samo za aktivne naročnike
03. 1. 2023

Določitev plače za kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev za zasedbo delovnega mesta

Imeli smo razpis za prosto delovno mesto za DM Kuhar IV. Na delovno mesto se ni prijavil nihče z ustrezno izobrazbo. Prispeli sta dve prošnji. ZDR-1 določa tudi, da če noben od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, lahko delodajalec z enim od prijavljenih kandidatov, ki izpolnjuje z ...

Samo za aktivne naročnike