Vprašanja in odgovori

01. 3. 2021

Prenos pravic in obveznosti iz delovnega razmerja pri spremembi delodajalca zaradi pravnega posla

Na podlagi pravnega posla bo prišlo do spremembe delodajalca v skladu z 75. členom ZDR-1.Ker vse pravice in obveznosti po pogodbi o zaposlitvi v trenutku prehoda preidejo z delodajalca prenosnika na delodajalca prevzemnika, je morebitna nova pogodba o zaposlitvi, ki jo delavec ob prenosu sklene z delodajalcem prevzemnikom v ...

Samo za aktivne naročnike
23. 2. 2021

Povračilo potnih stroškov delavcu zaradi napotitve na obvezni obdobni zdravniški pregled

Ali je delavka upravičena do povračila potnih stroškov oziroma potnega naloga zaradi napotitve na obvezni obdobni zdravniški pregled? Ali je upravičena tudi do povračila potnih stroškov v primeru, da je na čakanju na delo?

Samo za aktivne naročnike
23. 2. 2021

Povračilo potnih stroškov delavcu zaradi tedenskega testiranja

Kako izvesti obračun potnih stroškov za zaposlene, ki so prišli na testiranje? Ker so morali na testiranje z lastnim prevozom, me zanima, ali so do potnih stroškov opravičeni tudi v primeru, da je testno mesto od delovnega mesta oddaljeno manj kot 2 km?

Samo za aktivne naročnike
05. 2. 2021

Letno ocenjevanje delovne uspešnosti v javnem sektorju

Ali se ocenjuje tudi javne uslužbence, ki niso več zaposleni pri sedanjem delodajalcu, so pa bili večji del leta 2020, in sicer več kot 6 mesecev?

Samo za aktivne naročnike
04. 2. 2021

Sklep pri izplačilu redne delovne uspešnosti v javnem sektorju

Ali je potrebno pri izplačilu redne delovne uspešnosti v JS izpisati tudi sklep? Prosim za vzorec sklepa.

Samo za aktivne naročnike
26. 1. 2021

Obveznost vračanja na delo v primeru čakanja na delo

ZDR-1 v 138. čl. nima omejitve glede tega, koliko dni lahko delavec dela (torej na delovnem mestu), če je na začasnem čakanju na delo doma, je pa v 70. čl. PKP5 določeno, da ima delavec v času začasnega čakanja na delo po tem zakonu dolžnost, da se na zahtevo delodajalca ...

Samo za aktivne naročnike
26. 1. 2021

Odpovedni rok in odpravnina pri upokojitvi delavca po PKP7

Prosimo za pojasnilo glede upokojitve delavca po zakonu o interventnih ukrepih (21. člen ZIUPOPDVE): ali se odpovedni rok računa po KPVIZ ali po ZDR-1 ter ali se odpravnina odmerja po 40. členu KPVIZ ali nujno po 108. členu ZDR-1?

Samo za aktivne naročnike
26. 1. 2021

Pravica do izplačila po napredovanju - javni uslužbenci

Do 15.3. vsako leto je potrebno javne uslužbence oceniti. Na podlagi ocen se izvede preverjanje napredovanj v višji plačni razred.Kdaj dobi javni uslužbenec pravico do izplačila plače po napredovanju - s 1.12. v letu, ko je napredoval, ali s 1.4. v letu, ko je napredoval?

Samo za aktivne naročnike
18. 1. 2021

Uveljavljanje konkurenčne klavzule ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Dve delavki sta podali redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Pogodbi obeh vsebujeta konkurenčno prepoved oz. konkurenčno klavzulo.Ali se odločitev o uveljavljanju konkurenčne klavzule s strani bivšega delodajalca lahko sprejme kadarkoli v primeru, da je ugotovljen razlog za uveljavljanje le-te (npr. ustanovitev podjetja z isto dejavnostjo…).Bivši delodajalec trenutno smatra, ...

Samo za aktivne naročnike
18. 1. 2021

Organiziranje dela na domu županu zaradi karantene

Na kakšen način (na kateri podlagi in kdo odredi) se organizira/odredi delo na domu županu? Pri tem je potrebno upoštevati, da gre za izjemne okoliščine, ko župan dela na domu zaradi karantene (torej mora ostati doma nepričakovano in takoj).

Samo za aktivne naročnike
1 2 3 4 5 6