Vprašanja in odgovori

23. 5. 2022

Razporeditev delovnega časa, dežurstva in nadurnega dela

Odprli bomo dežurno telefonsko številko za pomoč strankam čez vikend in na dan praznika. (Čez teden na klice odgovarjajo zaposleni v okviru rednega delovnega časa na sedežu podjetja.)Pričakujemo cca. 5-10 klicev na dan. Odgovarjali bodo zaposleni iz oddelka prodaje, po vnaprej določenem mesečnem razporedu, na svojem domu, oziroma kjer ...

Samo za aktivne naročnike
14. 4. 2022

Kako ravnati, če nov delavec po nekaj dneh zaposlitve v času poskusnega dela prekine delo?

Zaposlili smo čistilko za nadomeščanje začasno odsotne delavke, ji plačali tudi prvi zdravniški pregled.Delala je samo 3 dni in nato je ni bilo več ter nas je naknadno obvestila, da tega delovnega mesta ne bo opravljala, da jo kličejo v drugo službo. Obvestila nas je po e-pošti pred 3 ...

Samo za aktivne naročnike
14. 4. 2022

Zbiranje podatkov nekdanjih zaposlenih - objava v šolskih publikacijah in vabila na dogodke

Učitelji za namen izdaje publikacije ob obletnici šole zbirajo različne podatke. Med drugim tudi o zaposlenih - prosijo, da bi jim pripravili seznam bivših zaposlenih, ki so se upokojili v zadnjih desetih letih. Ali je to dopustno? Na kakšen način lahko zaposleni pridejo do teh podatkov? Ali lahko šola sploh ...

Samo za aktivne naročnike
14. 4. 2022

Vročanje dokumentov zaposlenim preko IT rešitve (portala) podjetja

V podjetju uporabljamo sodobno IT rešitev za vodenje kadrovske evidence, registracijo delovnega časa in obračun plač, vse v enem. Zaposleni imajo dostop do svojih podatkov in vseh dokumentov, ki jih mora delodajalec vročiti zaposlenemu preko Osebnega portala. Tako preko osebnega portala lahko dostopajo oz. imajo »vročene« tudi do plačilne liste ...

Samo za aktivne naročnike
29. 3. 2022

Vštevanje bolniške v letno osnovo dohodnine pri s.p.

Če sem s.p in sem bil na bolniški nekaj mesecev ali moram pridobljen znesek za stalež vpisati v napoved dohodnine?

Samo za aktivne naročnike
24. 3. 2022

Zadržanost od dela in nadomestila

Imamo delavca, ki je v bolniškem staležu, razlog zadržanosti 02 - poškodba izven dela. Ali znaša za delavca višina nadomestila 80 % plače (137. člen-ZDR) ali 70 %? (ne zavezuje nas nobena kolektivne pogodba) Zanima me za prvih 20 dni (breme delodajalca) ali delavcu v primeru poškodbe izven dela pripada ...

Samo za aktivne naročnike
24. 3. 2022

Evidenca prisotnosti delavcev (inšpekcija)

Zanima nas, ali je v primeru obiska inšpektorja za delo potrebno hraniti in pokazati listo prisotnosti delavcev, ali je dovolj, če imamo listo odsotnosti?Kako je v primeru, ko delavci delajo od doma?Se morajo dnevno beležiti ure za posameznega delavca, ali je dovolj, če se beležijo samo odsotnosti?

Samo za aktivne naročnike
18. 3. 2022

Spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (od 1.1.2022)

Prosim za pojasnilo glede spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki veljajo od 1.1.2022 in prinašajo tudi novosti na področju olajšav in sicer zakon spreminja zdajšnje olajšave, med drugim tudi olajšavo za zaposlovanje.Ali navedene olajšave iz tega zakona (oseba, mlajša od 29 let ali oseba starejša od ...

Samo za aktivne naročnike
25. 2. 2022

Objava ocen delovne uspešnosti - javni sektor

Kako je z objavo seznama zaposlenih o prejemu redne delovne uspešnosti. Ali je potrebno rezultate objaviti na oglasni deski, je objava potrebna v vseh organizacijskih enotah oziroma bi bilo dovolj, da se objavi na oglasni deski uprave? Ali je potrebno objavljati na oglasnih deskah, v kolikor je zaposlenim omogočen vpogled ...

Samo za aktivne naročnike
15. 2. 2022

Nadurno delo zaradi uvajanja na delo

Imeli bi vprašanje glede nadurnega dela. V januarju je sodelavka imela 30 nadur zaradi narave dela - uvajanje v delo. Ravnateljica bo podpisala sklep o povečanem obsegu in izplačilu nadurnega dela 30 ur, sodelavka pa bo podpisala izjavo, da se soglaša z povečanim nadurnim delom 30 ur.Ali se lahko ...

Samo za aktivne naročnike
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11