Vprašanja in odgovori

27. 7. 2021

Veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas

ZDR-1 taksativno našteva kdaj se lahko sklepa pogodbo o zaposlitvi za določen čas.Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 109. členu dodaja še eno izjemo zaposlovanja za določen čas in sicer zaradi predvidenega zmanjšanja obsega vpisa.Ali za takšen tip pogodb tudi velja prepoved veriženja pogodb? Veriženje ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 7. 2021

Izračun odpravnine pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu iz poslovnega razloga

Delavka na delovnem mestu Učitelj je določena kot presežni delavec po kriterijih KPVIZ, delavki bo v roku vročena odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga in odpovedni rok bo tri mesece skladno z KPVIZ.Pri izračunu odpravnine pa se postavi naslednje vprašanje - pri izračunu odpravnine gre za povprečje zadnjih ...

Samo za aktivne naročnike
27. 7. 2021

Prenos starega dopusta zaradi dalj časa trajajoče bolniške odsotnosti

Kako je s prenosom starega dopusta pri zaposlenemu, ki je že dlje časa bolniško odsoten (od januarja 2020 in še vedno traja). Ali se za vsa leta prenese dopust oziroma, kdaj se izbriše star dopust? Iz leta 2019 ima še nekaj dni, iz 2020 pa ves dopust.

Samo za aktivne naročnike
02. 7. 2021

Preizkus znanja pred zaposlitvijo

Na trgu delovne sile je v zadnjem obdobju zelo pestro. Naročnik ima specifično proizvodnjo in bi želel vsakega izbranega kandidata pred dokončno zaposlitvijo preizkusiti na delovnem mestu (npr. na stroju). Tako bi tudi delavec videl, kako delo izgleda in ali mu delo odgovarja ali ne (želeli bi se izogniti temu, ...

Samo za aktivne naročnike
22. 6. 2021

Postopek prerazporeditve zaposlenega na drugo delovno mesto

V podjetju se zaradi razmer in trga, soočamo tudi z nekaj spremembami na področju kadrovanja. Zanima nas, kakšen je postopek, da zaposlenega prerazporedimo na drugo delovno mesto, ki ni identično delovnemu mestu, zaradi katerega smo ga zaposlili. Gre tako za premestitev na drugo lokacijo, kot tudi na drugo delovno mesto. ...

Samo za aktivne naročnike
16. 6. 2021

Kasnejše izplačilo regresa za letni dopust

Kdaj mora delodajalec izplačati regres za letni dopust, če se delavec zaposli v podjetju po 1. 7. oziroma 1. 11., če je delodajalec nelikviden in kolektivna pogodba dejavnosti omogoča kasnejše izplačilo regresa?

14. 6. 2021

Aneks h pogodbi o zaposlitvi zaradi skrajšanega delovnega časa

Iz porodniške se vrača delavka, ki ima trenutno pogodbo za gibljiv delovni čas s prihodom od 7-9 in odhodom od 15-17. Za njo velja referenčno obdobje 6 mesecev v katerem se viški ur izravnavajo oz. če se ne se viški na koncu referenčnega obdobja izplačajo kot nadure.Po vrnitvi iz ...

Samo za aktivne naročnike
14. 6. 2021

Strošek zdravniškega pregleda ob zaposlitvi

V podjetju imamo kar nekaj novih zaposlitev, pa že tudi odhodov, nekateri prenehajo z delom že po enem tednu ali še prej. Ali je kakšna podlaga, da strošek zdravniškega pregleda v takih primerih krije delavec? Včasih kdo naredi zdravniški pregled in niti ne pride na delo.

Samo za aktivne naročnike
01. 6. 2021

MInimalno število dni letnega dopusta

Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.V skladu z drugim ...

Samo za aktivne naročnike
25. 5. 2021

Višina regresa v primeru daljše bolniške odsotnosti

Imamo delavca, ki je že dalj časa v bolniški. Ta mesec pričnemo z izplačili regresa za letni dopust, ki pa je višji od minimalne plače. Ali moramo delavcu, ki je v daljši bolniški tuid izplačati višji regres?

Samo za aktivne naročnike
1 2 3 4 5 6 7