Vprašanja in odgovori

17. 5. 2024

Skrajšan delovni čas zaradi bolniške in viški ur

Zaposleni, sicer za polni delovni čas 8 ur, opravlja trenutno delo 6 ur, zaradi začasne nezmožnosti za delo v polnem delovnem času (2 uri ima refundirane bolniške). Ker omogočamo fleksibilen prihod in odhod je praktično nemogoče, da bi delal natančno 6 ur. Ali mu lahko upoštevamo narejen "višek" ur? Če ...

Samo za aktivne naročnike
17. 5. 2024

Premestitev na delovnem mestu in plačni razred

Delavka je zaposlena na delovnem mestu svetovalni delavec, šifra delovnega mesta D037006, določen ji je 37. plačni razred; ima pridobljen naziv mentor. Sedaj je opravila strokovni magisterij in izpolnjuje pogoje za delovno mesto svetovalni delavec v tarifnem razredu VII/2, šifra delovnega mesta D027026. Delavko bomo premestili na delovno mesto D027026; ...

Samo za aktivne naročnike
17. 5. 2024

Arhiviranje potrdil o izobraževanju in usposabljanju zaposlenih

Ko preneha pogodba o zaposlitvi, se mora delavcu izročiti vsa potrdila o izobraževanjih, ki jih je opravil med tem, ko je bil zaposlen. Morajo biti to originali ali kopije? Kot razumemo mora delodajalec te dokumente ohraniti v mapi bivših zaposlenih ... Torej, kdo dobi kopijo, kdo original?

Samo za aktivne naročnike
17. 5. 2024

Poroka sodelavke in izredni dopust

Uslužbenka občinske uprave je sklenila zakonsko zvezo v mesecu aprilu (sredi meseca). Šele v maju nas je o tem obvestila in prinesla izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi.Na podlagi navedenega nas zanima, ali ji še vedno pripada izredni dopust?

Samo za aktivne naročnike
17. 5. 2024

Bolniška in neizrabljen letni dopust

Sem na bolniški že 6 mesecev. Čakam na poziv invalidske komisije (zelo verjetno bom invalidsko upokojena). Kako je z neizrabljenim letnim dopustom iz lanskega in letošnjega leta? Ali ga mora delodajalec izplačati? Če da, v kakšen deležu?

Samo za aktivne naročnike
16. 4. 2024

Dodatek za mentorstvo za uvajanje dijaka ali študenta

V javnem sektorju je dodatek za mentorstvo določen v ZSPJS, ki v 23. členu določa, da javnim uslužbencem med ostalimi dodatki pripada tudi dodatek za mentorstvo.KPJS v 36. členu določa, da javnemu uslužbencu, ki je ob svojem rednem delovnem času določen za uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, ...

Samo za aktivne naročnike
16. 4. 2024

Evidentiranje delovnega časa direktorjev oz. ravnateljev

Zanima nas glede delovnega časa direktorja oziroma ravnateljev. Ali mora biti v pravilniku določena ura prihoda in odhoda?

Samo za aktivne naročnike
16. 4. 2024

Skrajšanje poskusnega dela

Z zaposleno imamo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom. Ker zaposlena svoje delo opravlja nad pričakovanji, želimo predčasno prekiniti poskusno dobo. Zanima nas, ali to lahko storimo po ustaljenem postopku (izdaja ocene poskusnega dela, kjer je označeno krajše obdobje, kot je zapisano v pogodbi), ali ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 4. 2024

Povračila stroška vinjete za službeno potovanje javnega uslužbenca

Zanima me, če je delavec upravičen do povračila dnevne vinjete za potovanje po Sloveniji, potuje z lastnim vozilom.

Samo za aktivne naročnike
26. 3. 2024

Pisno opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov ter nadaljnje ravnanje delodajalca

Delavcu smo izdali prvo Pisno opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. Opravljen je bil zagovor dne 7. 3. 2024, takrat se je delavec tudi izjavil o očitanih kršitvah. Ali moramo delavcu izdati Odločitev o pisnem opozorilu pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz ...

Samo za aktivne naročnike