Video

24. 8. 2023

Podajanje negativne povratne informacije

Kako podamo povratno informacijo?Kaj so naloge vodje in kje tiči problem?Katere so ključne komponente podajanja povratne informacije?Želimo vam prijeten ogled.
Samo za aktivne naročnike
27. 6. 2023

Nesamostojni sodelavci brez samoiniciative

Se tudi vi včasih počutite kot pastir, ki mora gnati svojo čredo naprej, sama pa se ne premakne? Kako ustvariti bolj samostojne, samozavestne sodelavce?Katere tipične napake delajo številni vodje?Prijeten ogled želimo.
Samo za aktivne naročnike
27. 6. 2023

Formalna in neformalna moč vodenja

Eno je imeti formalno moč, ki jo vodji daje naziv, drugo je socialna moč, ki jo ima nekdo v skupini. Tokrat govorimo o tem:Kdo ima socialno moč v skupini?Kako se v ekipi sprejemajo odločitve?Kako obravnavati spodkopavanje avtoritete?Prijeten ogled želimo.
Samo za aktivne naročnike
24. 4. 2023

Samouresničujoča se prerokba

V današnjem videu govorimo o fenomenu samouresničujoče se prerokbe (angleško self-fulfilling prophecy) v kontekstu vodenja. Nekaj vsebinskih poudarkov:Fenomen selektivnega zaznavanja ljudi, okolja in situacijMoč naših pričakovanj in mnenja o naših sodelavcihUstvarjanje sovražne podobe sodelavca in kritična prevetritev našega gledanjaPrijeten ogled želimo.
Samo za aktivne naročnike
31. 3. 2023

Delegiranje kot ena najpomembnejših veščin vodenja

Se kot vodja utapljate v delu, v operativnih težavah? Delegirano delo ni opravljeno?Danes govorimo o ključnem vprašanju: Kako učinkovito posredovati delovno nalogo?Prijetno poslušanje.
24. 3. 2023

Sodelavci, ki vedno vsemu nasprotujejo

V tokratnem videposnetku govorimo o sodelavcih, ki so večni nasprotniki vsega. Zakaj so takšni, in kako z njimi?Vzroki za uporniško obnašanjeKako ravnati z uporniškimi sodelavciPrijeten ogled vam želimo. :)
Samo za aktivne naročnike
14. 3. 2023

Vodenje ali operativa ter razvoj vodstvenih veščin

Kaj je moja vloga kot vodja? Koliko operativnega dela lahko prevzamem?V kratkem video predavanju se dotikamo vprašanj in tematik kot:Zakaj jaz? Zakaj ne on? A res moram?Ključna področja vodenjaKomunikacija in socialne veščine kot orodje vodenja Prijeten ogled vam želimo. :)
Samo za aktivne naročnike
18. 1. 2023

"Težavni" sodelavci

Težavni sodelavci v podjetjih in javnih ustanovah so večni nasprotniki, neprilagodljivi in nemotivirani sodelavci, ki ne prinašajo želene učinkovitosti, vnašajo nemir, povzročajo konflikte in negativno vplivajo na celotno ekipo.V kratkem video predavanju pojasnjujemo:Vodenje marljivih, konstruktivnih, odgovornih sodelavcev ni težko.Dobrega vodjo cv resnici prepoznamo po tem, kako vodi ...
Samo za aktivne naročnike
03. 10. 2022

Kršitve pogodbe o zaposlitvi in ukrepi delodajalca v javnem sektorju

Avtor: Tanja Bohl
Temeljna obveznost delavca je izpolnjevanje pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Če delavec te obveznosti krši, ima delodajalec več možnosti – pri lažjih kršitvah lahko zoper delavca sproži disciplinski postopek ali vroči pisno opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, pri hujših in ponavljajočih pa lahko uvede ...
Samo za aktivne naročnike
28. 9. 2022

Reševanje kompleksnih problemov

Živimo v turbulentnem, hitro spreminjajočem se svetu, kar se močno odraža tudi na delovanju poslovnega okolja. Težave in izzivi, s katerimi se srečujemo, so pogosto večplastni, kompleksni, terjajo širši razmislek. Kako jih lahko kar najbolje rešujemo? Prisluhnimo:Kompleksnost in (bio)diverziteta v sodobnem vodenjuReinoviranje – pozabljena pismenostTransdisciplinarnost v kontekstu ...
Samo za aktivne naročnike
02. 9. 2022

Servant leadership in agilnost

Agilnost predstavlja spremembo v miselnosti, ki organizaciji omogoča hitrejše odzivanje na zunanje spremembe, večjo odpornost, prilagodljivost, osredotočenost na potrebe strank ter s tem večjo konkurenčnost. Prisluhnimo kratkemu predavanju, kjer bomo odgovorili na to:
Samo za aktivne naročnike
27. 7. 2022

Vodenje v toku (flow)

Flow, »tok« ali »zanos«, če skušamo poiskati slovenski izraz, je koncept, ki ga je vpeljal dr. Mihaly Csikszentmihalyi že v 90ih letih, v vodstvenih in poslovnih krogih pa postaja čedalje relevantnejši. Prisluhnimo zakaj!
Samo za aktivne naročnike
11. 2. 2022

Novosti plač in povračil stroškov v javnem sektorju v 2022

Začetek leta 2022 prinaša novosti, ki jih je treba upoštevati pri odločanju o pravicah javnih uslužbencev, pri čemer je treba novostim, ki se nanašajo na višja izplačila, posvetiti posebno pozornost. Omeniti velja zlasti nove zneske povračil stroškov in drugih prejemkov, in sicer predvsem dnevnice za službena potovanja v Sloveniji, jubilejne ...
Samo za aktivne naročnike
04. 10. 2021

Digitalna izkušnja kupca (CX)

Digitalizacija drastično spreminja način našega poslovanja. Vse bolj se premikamo v online sfero, podjetja in organizacije prilagajajo svoje pristope, digitalni marketing je v zadnjem času eksplodiral. V tokratnem posnetku se bomo posvetili enemu od ključnih ciljev procesa digitalizacije ter digitalnega marketinga - izboljšani izkušnji kupca (Customer Experience)Predavatelj:Peter Mesarec
Samo za aktivne naročnike
02. 7. 2021

Industrija 4.0

V tokratnem video predavanju bomo govorili o Industriji 4.0:Kaj je industrija 4.0?Ključne komponente industrije 4.0Tehnologije in koncepti industrije 4.0Načela oblikovanja pri implementaciji industrije 4.0Posledice industrije 4.0 Prijeten ogled vam želimo.
Samo za aktivne naročnike
28. 6. 2021

Ključni kazalniki uspešnosti (KPI-ji)

V tokratnem video predavanju bomo govorili o kazalnikih uspešnosti:kateri so ključni,kaj so razlogi za njihovo uvajanje,kaj so prednosti uvedbe KPI-jev,kako izberemo KPI-je (kriteriji),kako definiramo KPI-je,kateri dejavniki vplivajo na implementacijo KPI-jev...Prijeten ogled!
Samo za aktivne naročnike
07. 6. 2021

Ergonomija na delovnem mestu

Ukvarjanje z ergonomijo na delovnih mestih je izjemno pomembno, saj s tem delodajalci vplivate tudi na zadovoljstvo zaposlenih, hkrati pa se zmanjšajo tveganja za številne zdravstvene težave. Slabo načrtovano delovno mesto ter neustrezna organizacija dela namreč povzročita različne zdravstvene težave. Le-te vplivajo na zmanjšano učinkovitost zaposlenih ter višje odsotnosti z ...
Samo za aktivne naročnike
18. 5. 2021

Sodobni pristopi vodenja (tudi na daljavo)

VSEBINA: Stili vodenja s poudarkom na:Stilu vodenja naklonjenem zdravjuTransformacijskem stilu vodenja,Uslužnem vodenju,Ključni dejavniki sodobnega vodenja:komuniciranje,razvoj vodje,koordinacija dela,ohranjanje organizacijske kulture,razvoj sodelavcev (njihovih kompetenc),dajanje socialne opore,izgrajevanje medosebnih odnosov,Motiviranje zaposlenih, oz. dvig njihove ravni zavzetosti.Oglejte si posnetek.
Samo za aktivne naročnike
23. 4. 2021

Agilnost in agilno vodenje

Dotaknili se bomo:filozofije agilnosti,agilnih zaposlenih,agilnih vodij in vodenja,ravni agilnosti,orodij za upravljanje in vodenje ...Oglejte si video.
Samo za aktivne naročnike
20. 4. 2021

Organizacijska energija – pozabljen dejavnik uspeha organizacije

Kaj je organizacijska energija in katere vrste energij poznamo?Stanja organizacijske energijeEnergijske pastiKako lahko ustvarjamo produktivno organizacijsko energijo na daljavo?Prisluhnite.
Samo za aktivne naročnike
05. 2. 2021

Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v 2021 – odgovori na vaša vprašanja

Tudi v letu 2021 se bo za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti  ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred.Aktivnosti v zvezi s tem se začnejo v januarju in se zaključijo  v marcu, zato je potrebno, da se odgovorne osebe pri subjektih javnega sektorja ...
Samo za aktivne naročnike
05. 2. 2021

Delovna razmerja, plače in drugi stroški dela v javnem sektorju v 2021

Pri urejanju delovnih razmerij, določanju in obračunu plač ter pri izplačevanju povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja bo treba v letu 2021 upoštevati tudi vse spremembe, ki so bile uveljavljene v letu 2020. Zakonito in pravilno urejanje delovnih razmerij ter izplačevanje plač in drugih stroškov je namreč ...
Samo za aktivne naročnike
17. 11. 2020

Odgovori na vprašanja: Vpliv petega korona paketa na javni sektor

Zaradi okužb in širjenja virusa COVID-19, kar vpliva tudi na izvajanje javnih storitev in na status zaposlenih oziroma na možnosti opravljanja dela je Državni zbor sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (s kratico ZZUOOP). Zakon vsebuje začasne ukrepe tako za gospodarstvo kot tudi za javni ...
Samo za aktivne naročnike
09. 10. 2020

Odvetnik odgovarja: Delo od doma

Avtor: Tanja Bohl
Kako urediti pravila v podjetju, pred pričetkom uvajanja dela od doma (pravno in z vidika VZD)?Kako urediti pogodbo o zaposlitvi (sklenitev nove pogodbe, odpoved prejšnje)?Obveščanje inšpektorata za delo (pravila in potrebna dokumentacija)?Kako vse urediti v čim krajšem času, s čim manj stroški?Kako določiti višino nadomestila za ...
Samo za aktivne naročnike
08. 10. 2020

Izplačevanje redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem v letu 2020

Po več letni zamrznitvi izplačevanja redne delovne uspešnosti je od 1. 7. 2020 dalje izplačilo redne delovne uspešnosti sklano z ZSPJS in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor spet mogoče. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni ...
Samo za aktivne naročnike
04. 8. 2020

Vodenje različnih generacij in vodenje mlajših

Webinar na temo vodenja različnih generacij in vodenje mlajših.
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Nujni krizni ukrepi in krizno komuniciranje

V Sloveniji se je število okuženih s koronavirusom v samo 14-ih dneh povzpelo na 319 primerov, neuradno pa naj bi jih bilo vsaj petkrat toliko. Vseh nas je strah, da ne bomo naslednji med njimi; toliko bolj, koliko spremljamo situacijo v tujini. Vsak izmed nas je v nekem delovnem procesu, ...
Samo za aktivne naročnike
29. 6. 2020

Zagotavljanje IT varnosti pri delu od doma

Video seminar vam daje znanje, ki ga potrebujete za sprejemanje pravilnih IT ukrepov za učinkovito in varno delo od doma vaših zaposlenih.
Samo za aktivne naročnike
26. 6. 2020

COVID-19 in pisarniško delo

Priporočila za varno opravljanje dela pisarnah in režijskih obratihPisarniško delo večinoma doslej ni veljalo za nevarno delo, ki bi za zaposlene predstavljalo tveganje za zdravje. A s pojavom koronavirusa se je to spremenilo. Namreč ob neustreznem ukrepanju delodajalca in nedoslednem ravnanju zaposlenega je to delovno okolje lahko zelo ...
Samo za aktivne naročnike