Aktualno

Najbolj brano

Vodenje.si / Vprašanja in odgovori

Neizplačevanje sredstev redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem

12. 6. 2024

Vodenje.si / Vprašanja in odgovori

Nadomeščanje začasno odsotnega delavca z neustrezno izobrazbo

12. 6. 2024

Vodenje.si / Vprašanja in odgovori

Dogovor o neplačanem dopustu

12. 6. 2024

Orodja vodenja / Reševanje težav (šest klobukov razmišljanja)

Primerni vrstni redi razmišljanja na sestanku

06. 6. 2024

Orodja vodenja / Reševanje težav (šest klobukov razmišljanja)

Šest klobukov razmišljanja – orodje, ki omogoči bolj ustvarjalno in sodelovalno razmišljanje

06. 6. 2024

Orodja vodenja / Reševanje težav (šest klobukov razmišljanja)

Vloga moderatorja sestanka za reševanje težave

06. 6. 2024

Orodja vodenja / Reševanje težav (šest klobukov razmišljanja)

Vloga udeležencev sestanka za reševanje težave

06. 6. 2024

Vodenje.si / Vprašanja in odgovori

Izplačilo odpravnine pripravniku

04. 6. 2024

Vodenje.si / Vprašanja in odgovori

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas delavki, ki je noseča

04. 6. 2024

Vodenje.si / Vprašanja in odgovori

Skrajšan delovni čas zaradi bolniške in viški ur

17. 5. 2024

Vodenje.si / Vprašanja in odgovori

Premestitev na delovnem mestu in plačni razred

17. 5. 2024

portal.png
Spletni dostop
Spletni dostop vključuje:
  • Dostop do portala Vodenje.si

  • Spletni praktični vzorci

  • Vprašanja in odgovori

  • Aktualne novice

  • Posodobitve eno leto

  • Spletno svetovanje