user.original.png

Dani Polajnar

ukvarja se z raziskovanjem komuniciranja in je izkušen poznavalec timskega dela. Z združitvijo znanj s področja skupinske dinamike, kadrovanja, marketinga in korporativnega komuniciranja je strokovnjak za komuniciranje, sodelovanje in motivacijo na medosebnem, kakor tudi organizacijskem nivoju. Predvsem se ukvarja s programi za vodenje timov. Pridobljeno praktično znanje in veščine, pridobljene z delom z različnimi tipi organizacij, je nadgradil s teoretičnim znanjem, vse skupaj pa sedaj uspešno predaja udeležencem skozi širok spekter svojih seminarjev, predavanj in delavnic. Dani je tudi direktor in vodja trenerske ekipe Teambuilding akademije (www.tba.si) organizacije, ki se ukvarja izključno z gradnjo timov in skupinsko dinamiko med ljudmi znotraj delovnega procesa. TBA je posvečena pripravam in izvedbi inovativnih, modernih in kakovostnih teambuilding programov. Njen namen je usmerjanje skupinske dinamike k enemu cilju učvrstivi vezi med člani timov. Izvajajo raziskave, svetovanja in analize stanj v organizacijah. Te ugotovitve nadgrajujejo s programskimi paketi notranjih in zunanjih teambuilding programov, katere pripravljajo po meri naročnikov timov ali večih skupin, ki želijo timsko delo med svojimi člani dvigniti na višji nivo.

Nazaj