user.original.png

mag. Ivan Hari

mag. Ivan Hari se je po končani gimnaziji v Ljubljani vpisal na FDV, kjer je diplomiral leta 1987 z naslovom diplomske naloge "Vpliv tehnologije na organizacijsko strukturo industrijskih delovnih organizacij". Na isti fakulteti je leta 2003 uspešno zaključil magistrski študij z zagovorom magistrskega dela "Strategija obvladovanja tržnih niš".Avtorjeva delovna področja se v glavnem nanašajo na strokovno in vodstveno delo na projektno svetovalnem, organizacijskem ter kadrovskem področju.Prvič se je zaposlil leta 1988 v srednje velikem tekstilnem podjetju. Prvo leto je delal v računalniškem centru na obračunih plač, nato pa štiri in pol leta vodil kadrovsko splošno službo. V tistem času je vodil in sodeloval pri različnih projektih s področja razvoja kadrov, sistema nagrajevanja, oblikovanja nove organizacijske strukture, notranjega podjetništva, itd. Leta 1993 se je zaposlil v izobraževalno podjetje, kjer sem se ukvarjal s pripravljanjem, organiziranjem in trženjem različnih projektov na področju izobraževanj ali svetovanj za menedžment v organizacijah. Od začetka leta 1995 dalje je skoraj štiri leta, v srednje velikem trgovsko in proizvodnem podjetju, vodil kadrovsko splošno službo. Sedaj je že več kot devet let dela kot direktor projektov za uvajanje sistemov nagrajevanja ter prenov organiziranosti v podjetjih.Pri svojem svetovalnem delu je samostojno vodil ali sodeloval pri več kot 50 svetovalnih projektih v različnih organizacijah na področju prenov sistemov plač, sistemizacij delovnih mest, sistemov nagrajevanja delovne uspešnosti, prenov organiziranosti ter oblikovanja sistemov inovacijske dejavnosti.Poleg naštetih so še najpomembnejše strokovne usposobljenosti upravljanje s človeškimi viri, menedžment in strategija trženja. V podjetjih je izvajal usposabljanja s področja motiviranja sodelavcev in upravljanja konfliktov. Objavil je tudi več strokovnih člankov s področja menedžmenta, plačnih sistemov v podjetjih, motivacije sodelavcev v podjetjih ter reševanje konfliktov v podjetju.

Seznam člankov:

Nazaj