user.original.png

Saška Terseglav

njeno raziskovalno delovanje sega v domeno zdravstvene sociologije, drugih socioloških pod-disciplin v povezavi z zdravstvom in komunikologije (zdravstveno komuniciranje, medijske študije). Pri svojem raziskovalnem delu se v glavnem ukvarja s teorijo delovanja in vplivom interakcij med različnimi akterji v zdravstveni verigi vključno z bolniki, zdravstvenimi delavci, zavodi, zdravstveno industrijo, mediji na zdravstvene izide, zadovoljstvo, zaupanje. Na Univerzitetni kliniki Golnik je sedem let opravljala delo bolnišnične komunikologinje (2003-2010), in svoje delovanje v bolnišnici dopolnjevala s pedagoškim delom kot nosilka predmeta komuniciranje v zdravstvenem in negovalnem timu na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice (2008-2010). Trenutno je zaposlena na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije kot urednica revije Novis in svetovalka za odnose z javnostmi. Je članica Evropskega združenja za zdravstveno komuniciranje.

Seznam člankov:

Nazaj