user.original.png

mag. Suzana Ester Car

samostojna svetovalka in trenerka, prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov tako na področju osebnega razvoja kot na ravni organizacij. Pet let je bila pomočnica direktorja za razvoj ljudi pri delu na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik. Zadnjih 10 let se največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju razvoju in motiviranju posameznikov ter skupin, nagrajevanju, ocenjevanju delovne uspešnosti in implementaciji modela kompetenc. Certificirana je za uporabo in interpretacijo orodja SDI Strength Deployment Inventory . Najboljše zahteva tako od sebe kot od udeležencev svojih delavnic.

Nazaj