user.original.png

Kristijan Anton Kontarščak

univ. dipl. prav.

Je odvetnik v Mariboru. Pri svojem delu se že več let poglobljeno ukvarja z vsebino Zakona o gospodarskih družbah. Na področju korporacijskega prava ima bogato strokovno znanje, saj opravlja magistrski študij gospodarskega prava in ima tudi dolgoletne izkušnje, ki jih je pridobival kot pravni svetovalec v finančnem holdingu, družbi za upravljanje in pri odvetniku. Sodeloval je že pri številnih zahtevnih projektih s področja korporacijskega prava. Redno objavlja strokovne članke v strokovni literaturi. Več o avtorju na http://odvetnik-kontarscak.si

Seznam člankov:

Nazaj