Kršitev pravic pri zaposlovanju ali brezposelnosti (198. člen KZ-1)

29. 7. 2020

Predogled vsebine

To kaznivo dejanje temelji na ustavno zagotovljeni pravici do svobode dela po 49. členu in pravice do socialne varnosti po 50. členu Ustave Republike Slovenije. Storilec tega kaznivega dejanja je lahko vsakdo, predvsem pa bodo prišle v poštev uradne osebe in pooblaščene osebe v gospodarskih družbah, ki imajo pooblastila ...

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj