Kršitev pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitev sindikalnih pravic (200. člen KZ-1)

29. 7. 2020

Predogled vsebine

Inkriminirana so dejanja, storjena s kršitvijo predpisov ali splošnih aktov, s katerimi se delavcem prepreči ali onemogoči uresničevanje pravic do sodelovanja pri upravljanju (npr. delavcem se fizično onemogoči prisostvovanje na seji, na kateri bi morali sodelovati) ali se te pravice zlorabi ali se ovira njihovo uresničevanje (npr. soodločanje se ...

Ali ste že naš naročnik? Prijavite se.

Nazaj