Spremembe pogodbe o zaposlitvi in spremembe delodajalca

28. 7. 2020

Prepoved konkurence

Avtor: Tanja Bohl
Prepoved konkurence v delovnopravni zakonodaji obsega konkurenčno prepoved in konkurenčno klavzulo, povezuje pa se tudi z obveznostjo varovanja poslovne skrivnosti. Vse navedeno lahko uvrstimo v delavčevo splošno obveznost lojalnosti do delodajalca, ki jo lahko ta upravičeno pričakuje od delavca, posledično pa se povezuje tudi s splošno prepovedjo škodljivega ravnanja, ki ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Sklepanje »individualnih« pogodb o zaposlitvi

Avtor: Tanja Bohl
Prejeli smo vprašanje glede sklepanja individualnih pogodb za delovni mesti komercialist in finančni računovodja.{{Sklepanja individualnih pogodb za delovni mesti komercialist in finančni računovodja}} Teh delovnih mest ne moremo enačiti s položajem poslovodne osebe ali prokurista, zato uporaba 73. člena ZDR-1 in sklenitev individualne pogodbe o zaposlitvi v smislu 73. ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Sprememba pogodbe ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin

Spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi lahko predlaga katera koli stranka (1. odstavek 49. člena ZDR-1). Pogodba se najpogosteje spremeni z aneksom, v določenih primerih pa je nujna sklenitev nove pogodbe. Novo pogodbo o zaposlitvi se mora vedno skleniti, če se spremeni: naziv delovnega mesta oziroma ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Sprememba delodajalca

Prestrukturiranje je pogost pojav v sodobnih tržnih gospodarstvih in njegova posledica je pogosta sprememba delodajalca. Ko se spremeni pravnoorganizacijska oblika delodajalca ali ko delodajalec s pravnim poslom ali na podlagi zakona ali pravnomočne sodne odločbe prenese del dejavnosti ali celotno dejavnost (pravni prenos podjetja ali dela podjetja) na drugega delodajalca, ...
Samo za aktivne naročnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.