Spremembe pogodbe o zaposlitvi in spremembe delodajalca

12. 5. 2021

Sklepanje »individualnih« pogodb o zaposlitvi

Avtor: Tanja Bohl
Prejeli smo vprašanje glede sklepanja individualnih pogodb za delovni mesti komercialist in finančni računovodja. Teh delovnih mest ne moremo enačiti s položajem poslovodne osebe ali prokurista, zato uporaba 73. člena ZDR-1 in sklenitev individualne pogodbe o zaposlitvi v smislu 73. člena ZDR-1 (v kateri bi bilo možno določene postavke ...
28. 7. 2020

Prepoved konkurence

Avtor: Tanja Bohl
Prepoved konkurence v delovnopravni zakonodaji obsega konkurenčno prepoved in konkurenčno klavzulo, povezuje pa se tudi z obveznostjo varovanja poslovne skrivnosti. Vse navedeno lahko uvrstimo v delavčevo splošno obveznost lojalnosti do delodajalca, ki jo lahko ta upravičeno pričakuje od delavca, posledično pa se povezuje tudi s splošno prepovedjo škodljivega ravnanja, ki ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Sprememba pogodbe ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin

Spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi lahko predlaga katera koli stranka (1. odstavek 49. člena ZDR-1). Pogodba se najpogosteje spremeni z aneksom, v določenih primerih pa je nujna sklenitev nove pogodbe. Novo pogodbo o zaposlitvi se mora vedno skleniti, če se spremeni: naziv delovnega mesta oziroma ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Sprememba delodajalca

Prestrukturiranje je pogost pojav v sodobnih tržnih gospodarstvih in njegova posledica je pogosta sprememba delodajalca. Ko se spremeni pravnoorganizacijska oblika delodajalca ali ko delodajalec s pravnim poslom ali na podlagi zakona ali pravnomočne sodne odločbe prenese del dejavnosti ali celotno dejavnost (pravni prenos podjetja ali dela podjetja) na drugega delodajalca, ...
Samo za aktivne naročnike