Timsko delo

19. 1. 2021

Osnovne karakteristike dobrega tima

Tim je dinamična sila, ki živi in se nenehno spreminja ter tako prilagaja spremembam v okolju. Za to pa potrebuje veliko energije, ki jo prejema od svojih članov, vodje in organizacije, v kateri deluje. Poleg nalog, ki jih tim opravlja, nujno potrebuje nenehno vlaganje časa in energije tudi v člane ...
Samo za aktivne naročnike
19. 1. 2021

Veščine in vloge v timu

Vloge, ki jih pokrivajo posamezniki v timu, naj bodo odsev njihovih veščin, potrebnih za dosego zadanega cilja, tako formalne kot neformalne. Tim je kot sestavljanka ljudi z različnimi komplementarnimi veščinami, ki skupaj tvorijo celoto. Veščine pa ne izhajajo le iz znanja in izkušenj, pač pa tudi iz osebnih karakteristik članov ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Oblikovanje pravega tima je plod discipline

Gradnja tima je disciplina - kakor dieta – če ji dosledno sledimo, bo ustvarila prave pogoje za timsko učinkovitost (Katzenbach &Smith, avtorja ideje o disciplini timov). Vsaka skupina lahko postane učinkovit tim, če neprestano sledi določenim pravilom delovanja in gradnje timov, imenovanim tudi disciplina timov. Če želimo iz skupine posameznikov ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Teambuilding – močno orodje za vzdrževanje učinkovitosti timov

Teambuilding je izobraževalni proces, pri katerem se s pomočjo izobraževalnega trenerja ali moderatorja aktivno dela na izboljšanju vezi med člani tima. Tu ne gre (le) za zabavno doživetje, ki ga razna podjetja in posamezniki zavajajoče vse prevečkrat ponujajo pod istim imenom. Teambuilding ni večerna zabava ob koncu tedna; popoldanski ...
Samo za aktivne naročnike