Odgovornost direktorja za prekrške

23. 2. 2024

Vlada določila besedilo novele Zakona o prekrških

Vlada je na seji 22.2.2024 določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških, ki se v zakonodajni postopek vlaga zaradi izvršitve treh odločb Ustavnega sodišča in izvrševanja sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 6. 2022

Inšpektorat za delo bo množično preverjal upoštevanje zakonskega roka pri izplačilu regresa

Bliža se 1. julij in s tem tudi rok za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2022. Delodajalec je dolžan delavcu, ki je zaposlen celo leto in ima pravico do letnega dopusta, do 1. julija izplačati regres najmanj v višini minimalne plače. Minister za delo, družino, socialne zadeve in ...
Samo za aktivne naročnike
18. 11. 2020

Zakonodajne spremembe v zvezi s prejemanjem daril za uradne osebe (in njihove družinske člane)

V Uradnem listu RS, št. 158/2020 je bil dne 2. 11. 2020 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK-C), ki med ostalim prinaša novosti tudi na področju omejitev in dolžnosti javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril.
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Predpostavke odgovornosti

Direktor pod določenimi pogoji lahko odgovarja tudi za prekršek. V skladu s 6. členom Zakona o prekrških (ZP-1) je prekršek dejanje, ki pomeni kršitev zakona uredbe vlade, odloka samoupravne, lokalne skupnosti, ki je kot tako določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek. Prekršek je tako protipravno ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Izrekanje sankcij

Za kršitev obveznosti, ki jih predpisi nalagajo gospodarski družbi, so praviloma določene denarne kazni, in to tako za družbo kot za odgovorno osebo družbe, torej za direktorja. O prekrških odločajo prekrškovni organi in sodišča. Prekrškovni organi so upravni in drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki izvajajo nadzor nad ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Odgovornost direktorja kot odgovorne osebe

Direktor kot odgovorna oseba odgovarja za tisti prekršek, ki ga stori pri opravljanju poslov, za katere je pooblaščen pri pravni osebi. Za obstoj odgovornosti za prekršek je pomembno, da je direktor kot odgovorna oseba kakor koli (npr. na podlagi zakona, drugih predpisov, statutarnih aktov, pogodbe, osebnih pooblastil, delovnega razmerja itd.) ...
Samo za aktivne naročnike