Odgovornost direktorja za prekrške

28. 7. 2020

Predpostavke odgovornosti

Direktor pod določenimi pogoji lahko odgovarja tudi za prekršek. V skladu s 6. členom Zakona o prekrških (ZP-1) je prekršek dejanje, ki pomeni kršitev zakona uredbe vlade, odloka samoupravne, lokalne skupnosti, ki je kot tako določeno kot prekršek in je zanj predpisana sankcija za prekršek. Prekršek je tako protipravno ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 7. 2020

Izrekanje sankcij

Za kršitev obveznosti, ki jih predpisi nalagajo gospodarski družbi, so praviloma določene denarne kazni, in to tako za družbo kot za odgovorno osebo družbe, torej za direktorja. O prekrških odločajo prekrškovni organi in sodišča. Prekrškovni organi so upravni in drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki izvajajo nadzor nad ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 7. 2020

Odgovornost direktorja kot odgovorne osebe

Direktor kot odgovorna oseba odgovarja za tisti prekršek, ki ga stori pri opravljanju poslov, za katere je pooblaščen pri pravni osebi. Za obstoj odgovornosti za prekršek je pomembno, da je direktor kot odgovorna oseba kakor koli (npr. na podlagi zakona, drugih predpisov, statutarnih aktov, pogodbe, osebnih pooblastil, delovnega razmerja itd.) ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.