Obveznosti v zvezi s sklepanjem pogodb

28. 7. 2020

Obveznosti v zvezi s sklepanjem pogodb

Obveznosti v zvezi s pogajanji Direktor mora z ustrezno skrbnostjo ravnati že v postopku pogajanj. V skladu z 20. členom OZ pogajanja pred sklenitvijo pogodbe sicer ne zavezujejo in jih lahko vsaka stranka prekine, kadar koli hoče, vendar stranka odgovarja nasprotni stranki, če se je nepošteno pogajala. Nepošteno se je ...
Samo za aktivne naročnike