Obveznosti direktorjev v koncernu

28. 7. 2020

Obveznosti direktorjev v koncernu

Novosti glede obveznosti poslovodstva v povezanih družbah po noveli ZGD-1I Z 8. 8. 2015 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 55/15), ki je prinesel nekaj novosti v zvezi s povezanimi družbami, med drugim pa novela podrobno nalaga dodatne obveznosti poslovodstvu ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Obveznosti poslovodstva pri podjetniški pogodbi

a) Poročilo poslovodstva o podjetniški pogodbi 535. a-člen ZGD-1 v prvem členu določa, da mora poslovodstvo vsake družbe, ki je udeležena pri podjetniški pogodbi, pripraviti podrobno pisno poročilo. Ta obveznost se nanaša tako na poslovodstvo obvladujoče družbe, ki po sklenjeni podjetniški pogodbi obvladuje odvisno družbo, kot na poslovodstvo ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Obveznosti poslovodstva pri dejanskih koncernih

O dejanskem koncernu govorimo, kadar družba na podlagi večinske kapitalske udeležbe v drugi družbi ali zaradi drugih možnosti za obvladovanje druge družbe (na primer večina glasovalnih pravic, posebne pravice po statutu ali družbeni pogodbi) poveže odvisne družbe pod svojim enotnim vodstvom, pri čemer pa družbi med seboj nimate sklenjene podjetniške ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Obveznosti poslovodstva pri vključenih družbah

Vključene družbe so delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo, ki se po sklepu skupščine vključijo v glavno družbo, če je glavna družba imetnica 95 odstotka delnic vključene družbe. Glavna družba ima pravico, da poslovodstvu vključene družbe daje navodila za vodenje, kar je natančneje opredeljeno v 599. členu ZGD-1. Poslovodstvo ...
Samo za aktivne naročnike