Pridobivanje talentov

24. 8. 2023

Kakšne pravice in obveznosti ima pripravnik

Ali so vsi delavci, ki prvič sklenejo delovno razmerje, pripravniki?Ne, ni vsak delavec, ki prvič sklene delovno razmerje, tudi pripravnik. Pripravništvo se izvaja le za tiste dejavnosti ali poklice, za katere tako določa zakon ali kolektivna pogodba na ravni dejavnosti. Večina kolektivnih pogodb dejavnosti predvideva možnost pripravništva in tudi ...
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2020

Kako v svoje vrste pritegniti najboljše ("the best & the brightest") kandidate?

V tem prispevku boste spoznali:sodobne trende na področju zaposlovanja,aktualne nasvete, kako iskati sodelavce na sodobne načine.Če vprašamo direktorje slovenskih podjetij, bodo brez izjeme med ključne dejavnike uspeha podjetja vključili dobre sodelavce – večina se jih strinja, da so ti glavna sestavina uspeha podjetja. Vsa podjetja torej hočejo ...
Samo za aktivne naročnike