Trajnostni management človeških virov

23. 8. 2022

Različne možnosti dela upokojencev

Že nekaj časa je upokojencem omogočen ponoven vstop na trg dela. S ponovno aktivacijo na trg dela ter dodatnega zaslužka, upokojenci na ta način ohranjajo tudi družbeno in individualno udejstvovanje ter delovanje, poleg tega pa marsikje razrešijo težavo ob pomanjakanju delavcev.Upokojena oseba lahko dela tudi potem, ko je že ...
Samo za aktivne naročnike
15. 2. 2021

Funkcije trajnostnega managementa človeških virov

Pogost problem organizacij je, da zaposlene obravnavajo kot sredstva, ki jih je treba izkoristiti, ne pa kot človeške vire, ki jih je treba razvijati in dolgoročno ohranjati, da lahko dosegamo dolgoročen obstoj organizacije. Trajnostni management človeških virov (TMČV) daje v ospredje zaposlene kot človeške vire, osredotočamo se predvsem na njihove ...
Samo za aktivne naročnike