Trajnostni management človeških virov

15. 2. 2021

Funkcije trajnostnega managementa človeških virov

Pogost problem organizacij je, da zaposlene obravnavajo kot sredstva, ki jih je treba izkoristiti, ne pa kot človeške vire, ki jih je treba razvijati in dolgoročno ohranjati, da lahko dosegamo dolgoročen obstoj organizacije. Trajnostni management človeških virov (TMČV) daje v ospredje zaposlene kot človeške vire, osredotočamo se predvsem na njihove ...
Samo za aktivne naročnike