Strateško upravljanje s talenti

15. 9. 2021

Nekatere dobre prakse upravljanja s talenti

Do neposrednih dobrih praks je dokaj težko priti, saj so te visoko varovana skrivnost znotraj podjetij, ker predstavljajo enega glavnih temeljev konkurenčne prednosti podjetja. Prakse, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju, so povzete po različnih sekundarnih virih. Naj izpostavimo, da ne obstaja ena univerzalna praksa upravljanja s talenti, ki bi ...
Samo za aktivne naročnike
15. 9. 2021

Različnost generacij

Na delovnem mestu srečujemo pripadnike različnih generacij in med njimi obstajajo t. i. generacijske razlike, ki se odražajo predvsem v različnih vrednotah in načinu dela. Zaradi s tem povezanih specifik pri komunikaciji in motiviranju ter vodenju je pomembno, da se teh razlik zavedamo. V nadaljevanju se bomo najprej posvetili kratkemu ...
Samo za aktivne naročnike
15. 9. 2021

Različni pristopi k upravljanju s talenti

V praksi so se izoblikovali različni pristopi k upravljanju s talenti. V nadaljevanju bomo predstavili nekatere, ki jih v naših podjetjih najpogosteje srečamo. Zavedati se je treba, da ni univerzalnega pristopa, ki bi bil najuspešnejši. Izbrani pristop je vedno odvisen od več dejavnikov – npr. ciljev, ki jih želimo doseči, ...
Samo za aktivne naročnike
15. 9. 2021

Proces upravljanja s talenti

Proces upravljanja s talenti se začne že s procesom privabljanja talentov, ki je dejansko celo pred fazo zaposlovanja talentov. Najprej morajo biti sposobni naše podjetje izpostaviti kot dobrega delodajalca (ang. employer of choice), da bomo v bazi iskalcev zaposlitve sploh lahko našli ustrezne talente. Upravljanje s talenti mora biti integralni ...
Samo za aktivne naročnike
19. 1. 2021

Kdo je talent in klasifikacija talentov

Odgovor na to, kdo je talent in kaj posameznika dela talentiranega, ni enostaven. Podjetja imajo izdelane številne kompetenčne modele, vendar univerzalnega kompetenčnega modela talenta praktično ni mogoče opredeliti. Talent najpogosteje povezujemo s sposobnostmi, razmišljanjem, vedenjem in posledično z rezultati. Talentov nimamo samo med vodstvenimi in vodilnimi delavci ali med strokovnjaki ...
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2020

Vloge različnih deležnikov pri upravljanju s talenti

Raziskava, ki je bila opravljena leta 2014, je pokazala, da so najpogostejši razlogi, zakaj upravljanje s talenti v podjetju ne doživi predvidenih učinkov, naslednji (Bersin, 2014): najvišji vodje ne namenijo dovolj časa upravljanju s talenti (59 % anketirancev ocenjuje to kot razlog za neuspeh); v podjetju vlada nevoščljivost, zato ni ...
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2020

Vojna za talente

Talenti predstavljajo pomemben kapital podjetja. Predvsem so pomembni z vidika prihodnjega poslovanja podjetja, saj bodo nosilci jutrišnje konkurenčne prednosti podjetja. Zato je na trgu navzoča prava vojna za talente. Podjetja, ki bodo zmagala bitko in imela več talentiranih posameznikov v svojih vrstah, bodo bolje pripravljena na strateške izzive. Talenta se ...
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2020

Koristi upravljanja s talenti

Tekmovalnost (p)ostaja glavna paradigma sodobne ekonomije. Zmagajo tisti, ki so najboljši, najhitrejši, najbolj učinkoviti in imajo vedno prave rešitve, ob pravem času, na pravem mestu. V tej tekmi so potrebni posamezniki, ki so nosilci tekmovalnosti – talenti. Sodobno podjetje se mora zavedati, da so samo nadarjeni posamezniki lahko tvorci jutrišnje ...
Samo za aktivne naročnike
23. 6. 2020

Prepoznavanje ključnih delovnih mest

Prepoznati ključne zaposlene in ključna delovna mesta na prvi pogled zveni zelo enostavno. Vendar se zatakne že pri opredelitvi tega, kaj jih dela ključne – je to njihovo znanje, ki je redko, je to njihov talent, njihova lojalnost, zavzetost, izkušnje, motivacija …? V praksi in teoriji se pogosto izenačijo izrazi ...
Samo za aktivne naročnike