Strategija za digitalno transformacijo

21. 7. 2022

Trendi v poslovanju in vpliv na organizacijo

Razvoj novih tehnologij, ki smo mu priča v preteklem desetletju, močno vpliva na način poslovanja, poslovne modele in posledično na konkurenčnost podjetja. Poznamo primere, v katerih je zanikanje sprememb na področju tehnološkega razvoja ter njegovega vpliva na poslovanje, sicer uspešna podjetja pripeljalo do izgube pozicije in tržnega deleža.
Samo za aktivne naročnike
21. 7. 2022

Analiza konkurence in njihovih digitalnih aktivnosti

Koliko v svojo digitalno pojavnost investira vaša konkurenca doma in v tujini? Ali uporabljajo bolj napredne digitalne rešitve za podporo poslovnim procesom in proizvodnji? Ali razvijajo produkte in komplementarne aplikacije na novih tehnologijah?
21. 7. 2022

Digitalna strategija kot integralni del poslovne strategije

Kaj je digitalna strategija oz. strategija digitalne transformacije podjetja?Ni redkost, da podjetja strategijo digitalne transformacije enačijo s strategijo nastopa in pospešitve prodaje na digitalnih kanalih ali s strategijo razvoja digitalnih kompetenc zaposlenih.
Samo za aktivne naročnike
21. 7. 2022

Ocena digitalnih priložnosti in potencialnih projektov (finančno smiselno in realno izvedljivo)

Za izdelavo načrta razvoja, lahko kot izhodišče uporabimo usmeritve, opredeljene v digitalni strategiji.Za načrt razvoja je ključnega pomena, da je realen oziroma časovno in kadrovsko izvedljiv. Zato pri pripravi razvojnega načrta predlagamo prioritizacijo po dimenzijah in usmeritvah.
Samo za aktivne naročnike
21. 7. 2022

Postavitev ključnih kriterijev uspešnosti digitalizacije (KPI-ji)

Digitalna transformacija podjetja ni namenjena sama sebi. Tako kot vsaka druga sprememba v podjetju in poslovanju podjetja mora imeti jasno opredeljen cilj(e) in metrike spremljanja uspešnosti izvedbe.
Samo za aktivne naročnike
21. 7. 2022

Konstantno krožno samoocenjevanje (PDCA)

PDCA (Plan, Do, Check, Act) je orodje strukturiranega vodenja v štirih korakih. V podjetjih ga uporabljamo za nadzor in stalno izboljševanje delovnih procesov. Imenujemo ga tudi DEMINGOV KROG ali DEMINGOV CIKEL, po imenu avtorja, ki ga je v 50-ih letih prejšnjega stoletja definiral kot orodje za celovito spremljanje kakovosti.
Samo za aktivne naročnike
21. 7. 2022

Pasti digitalizacije

V procesu digitalne preobrazbe se boste zagotovo srečali z ovirami in dvomi znotraj podjetja.
Samo za aktivne naročnike