Korona virus - zakonodaja in ukrepi

27. 7. 2021

Javni sektor: Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (vključno z urejanjem pravic zaposlenih in dodatkov za delo v rizičnih razmerah)

Sprejet je bil Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ, UL RS, št. 112/21), ki velja od 14. julija 2021 dalje. Naslov zakona sicer nakazuje na vsebino s področja zdravstva, vendar pa vključuje tudi nekaj določb, ki se nanašajo na urejanje pravic zaposlenih in plačila oziroma dodatke za ...
Samo za aktivne naročnike
16. 6. 2021

Regres za letni dopust in interventni ukrepi

Avtor: Tanja Bohl
Prihaja čas letnih dopustov, s tem pa tudi obveznost delodajalca in hkrati pravica delavca do regresa za letni dopust. Delavec pravico do regresa za letni dopust pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja. Pravica do regresa za letni dopust se navezuje na pravico delavca do letnega dopusta, vendar pa ne na njegovo ...
05. 2. 2021

Testiranje delavcev na prisotnost virusa Covid-19 - da ali ne?

Avtor: Tanja Bohl
Spoštovanje predpisov o varnosti in zdravja pri delu po vsebini in namenu obsega obveznosti in pravice delodajalca in delavca, da z določanjem in upoštevanjem varnostnih ukrepov se zagotavlja varnost in zdravje pri delu. Delavec ima na eni strani pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje ...
Samo za aktivne naročnike
28. 1. 2021

Kaj prinaša osmi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije?

Avtor: Tanja Bohl
Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 25. 1. 2021 sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 oziroma predlog PKP8, ki prinaša dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije nalezljive bolezni covid-19, med drugim podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter ...
Samo za aktivne naročnike
06. 1. 2021

PKP7

Avtor: Tanja Bohl
Dne 31. 12. 2020 je stopil v veljavo že sedmi protikorona paket- PKP7, in sicer Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19[1]. Z zakonom se ponovno določajo začasni ukrepi za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju gospodarstva, infrastrukture, socialnega varstva in ...
Samo za aktivne naročnike
22. 12. 2020

Novi razlog zadržanosti - ''14-sobivanje'' (ZIUOPDVE)

Z ZIUOPDVE so bile med drugim tudi začasno dopolnjene (z 98. členom) določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) glede pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku in nadomestila za navedeni čas.
Samo za aktivne naročnike
10. 12. 2020

Božičnica kljub subvencijam? Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost in koriščenje ukrepov po interventni zakonodaji

Avtor: Tanja Bohl
Bliža se konec leta, s tem pa vse bolj glasno odmeva tudi vprašanje o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost oziroma tako imenovane božičnice ali trinajste plače. Letošnje koledarsko leto je glede na prejšnja leta zaznamovala epidemije virusa COVID-19 in številne interventne zakonodaje, ki je z začasnimi ukrepi omogočala nadaljnje ...
Samo za aktivne naročnike
07. 12. 2020

PKP6: Uveljavljanje povračila nadomestila za karanteno, višjo silo in začasno čakanje na delo

Avtor: Tanja Bohl
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19[1] oziroma PKP6, ki je začel veljati 28. novembra 2020, podaljšuje ukrep subvencioniranja čakanja na delo do 31. 1. 2021 ter subvencioniranje nadomestila plač za delavce v karanteni in za delavce, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile zaradi ...
Samo za aktivne naročnike
23. 11. 2020

Predlog PKP6

Avtor: Tanja Bohl
Ponovno je bila razglašena epidemija, ta pa je bila razglašena po sprejetju Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19,[1] zato se je v praksi pojavila potreba po dopolnitvi teh že sprejetih ukrepov v zadnjem interventnem zakonu (PKP5).[1] Uradni list RS, št. 152/20, v nadaljevanju: ZZUOOP.
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Varstvo otrok zaradi višje sile - poenostavljeni odgovori

V nadaljevanju boste našli poenostavljene odgovore, ki so jih zaradi številnih vprašanj pripravili na relevantnem inšpektoratu in ministrstvih.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike