Korona virus - zakonodaja in ukrepi

23. 11. 2020

Predlog PKP6

Avtor: Tanja Bohl
Ponovno je bila razglašena epidemija, ta pa je bila razglašena po sprejetju Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19,[1] zato se je v praksi pojavila potreba po dopolnitvi teh že sprejetih ukrepov v zadnjem interventnem zakonu (PKP5).[1] Uradni list RS, št. 152/20, v nadaljevanju: ZZUOOP.
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2020

Varstvo otrok zaradi višje sile - poenostavljeni odgovori

V nadaljevanju boste našli poenostavljene odgovore, ki so jih zaradi številnih vprašanj pripravili na relevantnem inšpektoratu in ministrstvih.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 11. 2020

Šesti protikoronski paket - novi ukrepi za pomoč gospodarstvu

Glavni cilj predloga zakona je omiliti in odpraviti posledice in vpliv covida na gospodarstvo, delo, socialno in zdravstveno varstvo.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 10. 2020

Predlog petega protikoronskega paketa

Avtor: Tanja Bohl
Vlada RS je dne 30. 9. 2020 v Državni zbor RS posredovala predlog petega protikoronskega paketa, in sicer predlog Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19[1]. [1] Vsebina celotnega predloga PKP5 dostopna na povezavi: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=AF9EEFA976E79799C12585F400391FD7&db=pre_zak&mandat=VIII&tip=doc, v nadaljevanju: predlog ZZUOOP.
Samo za aktivne naročnike
23. 10. 2020

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) – pojasnila določb za javni sektor

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni COVID-19 (ZZUOOP) zaradi omilitve in odprave posledic COVID-19 spreminja in dopolnjuje določbe:Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17 in 73/19),Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, ...
Samo za aktivne naročnike
20. 10. 2020

Razglasitev epidemije in dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena KPJS od 19. 10. 2020 dalje

V Uradnem listu RS, št. 146/20, je bil 18. 10. 2020 objavljen Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, s katerim je bila od vključno 19. 10. 2020 za 30 dni razglašena epidemija.
Samo za aktivne naročnike
27. 8. 2020

Kako poskrbeti za zdravstveno ogrožene skupine zaposlenih?

Avtor: Tanja Bohl
Informacije za delodajalce, kako naj poskrbijo za varno in zdravo opravljanje dela zaposlenih, ki sodijo v rizično skupino.
Samo za aktivne naročnike
24. 8. 2020

Nadomestilo plače in odrejena karantena v primeru prihoda iz držav, uvrščenih na rdeč seznam

Avtor: Tanja Bohl
V Uradnem listu RS je bil objavljen nov Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije,[1] sprejet s strani Vlade RS, ki je začel veljati z dnem 21. 8. ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 7. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)

Avtor: Tanja Bohl
Z dnem 31. 5. 2020 je začel veljati tretji »protikorona« zakon, in sicer Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19.[1] Namen samega zakona je usmerjen v odpravo posledic, ki jih je povzročila epidemija COVID-19. ZIUOOPE določa tako začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije na ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Odpovedni roki pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Avtor: Tanja Bohl
Tako delavec kot tudi delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega morata upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, ki ga določa ZDR-1 v 94. členu.Odpovedni rok, določen v pogodbi o zaposlitvi, je za delavca in delodajalca relevanten v primeru, da ...
Samo za aktivne naročnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.