Korona virus - zakonodaja in ukrepi

29. 7. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE)

Avtor: Tanja Bohl
Z dnem 31. 5. 2020 je začel veljati tretji »protikorona« zakon, in sicer Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19.[1] Namen samega zakona je usmerjen v odpravo posledic, ki jih je povzročila epidemija COVID-19. ZIUOOPE določa tako začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije na ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

Odpovedni roki pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Avtor: Tanja Bohl
Tako delavec kot tudi delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega morata upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, ki ga določa ZDR-1 v 94. členu.Odpovedni rok, določen v pogodbi o zaposlitvi, je za delavca in delodajalca relevanten v primeru, da ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

Opomnik pri pripravi pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu

Avtor: Tanja Bohl
Glede urejanja dela na domu veljajo tako za gospodarske družbe kot za javni sektor (javni zavodi, javni skladi, javne agencije, državni organi, občine) določbe ZDR-1.Delo na domu ureja ZDR-1 v posebnem poglavju z naslovom Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela domu, in sicer v 68. do 72. členu, kjer ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

Preklic epidemije in predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 iz delovnopravnega vidika

Avtor: Tanja Bohl
Vlada je dne 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)[1] preklicala epidemijo, ki je bila razglašena 12. marca 2020. Zaradi preklica epidemije začasni ukrepi iz Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo[2] tako veljajo od 13. ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

Covid-19: organizacija dela pri vračanju delavcev na delovno mesto

Avtor: Tanja Bohl
V okviru trenutno aktualne tematike, ko so pristojne institucije sprejele oceno, da vsi kazalniki kažejo na umirjanje širjenja virusa, ki povzroča bolezen COVID-19, pri čemer je tudi Vlada Republike Slovenije, dne 14. maja 2020 izdala Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je začel veljati naslednji dan po ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

Odlok o preklicu epidemije

Avtor: Tanja Bohl
Vlada Republike Slovenije je dne 14. maja 2020 izdala Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Ur. l. RS, št. 68/20), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, to je dne 15. 5. 2020, uporablja pa se od 31. maja 2020 (v nadaljevanju: ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

Avtor: Tanja Bohl
Državni zbor Republike Slovenije je v petek, 20. 3. 2020, sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen dne 28. 3. 2020, v veljavo pa bo stopil naslednji dan, tj. dne 29. 3. 2020. V predmetnem prispevku so zajete bistvene ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

COVID-19: Organizacija in spremljanje dela od doma

Avtor: Tanja Bohl
Zaradi izbruha novega koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19, se v luči preprečevanja njegovega hitrega širjenja in sprejemanja strogih ukrepov za njegovo zajezitev vedno več delodajalcev odloča za organiziranje oz. odrejanje dela od doma v skladu z s tem povezanimi predpisi ter navodili pristojnih organov, da naj tisti, ki lahko ...
Samo za aktivne naročnike:
29. 7. 2020

Koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) - priporočeni ukrepi delodajalca

Avtor: Tanja Bohl
Številni delodajalci se ob pojavu novega koronavirusa srečujejo z mnogimi (novimi) vprašanji in dilemami, kako ravnati oziroma kako ohraniti mirno delovno okolje in, kljub temu, da se število okuženih z novim, sicer v veliki meri neraziskanim virusom, iz dneva v dan povečuje, zagotoviti kar se da nemoten tek delovnega procesa. ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.