Poslovni načrt

04. 2. 2021

Poslovni načrt

Poslovni načrt je dokument, ki predstavlja vizijo vašega podjetja, operativne in finančne cilje ter definira natančne korake, kako boste to dosegli. Vsebina poslovnega načrta ni predpisana, odvisna je od konkretnih potreb. Je »zemljevid vašega uspeha« in ne le dokument, ki je varno pospravljen. Dobro pripravljen poslovni načrt še ne zagotavlja ...
Samo za aktivne naročnike