Minimalna plača

20. 9. 2022

Parlament je sprejel nova pravila o ustreznih minimalnih plačah za vse delavce v Evropski uniji

Minimalna plača v vseh državah članicah mora ljudem zagotavljati dostojno življenje in delo, države članice pa morajo spodbujati kolektivna pogajanja o plačah.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 2. 2021

Minimalna plača v javnem sektorju (2021)– kaj je treba upoštevati pri obračunu in izplačilu plač ter povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja?

  Ureditev minimalne plače v Zakonu o minimalni plači - ZMinP (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18)   Minimalno plačo v Republiki Sloveniji ureja Zakon o Zakon o minimalni plači - ZMinP (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18), ki določa, da ima ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Dvig minimalne plače 2020

Če je vaše podjetje med tistimi podjetji, ki so spremembam na področju minimalne plače sledila zgolj z doplačevanjem delavcem do minimalne plače, pa bodo spremembe, ki jih jeseni 2018 sprejeta novela Zakona o minimalni plači uveljavlja z začetkom leta 2020, terjale še dodatne ukrepe. S 1. januarjem 2020 bo višina ...