Razvoj organizacije

21. 9. 2020

Organizacijski razvoj

Organizacijski razvoj je načrtovan in sistematičen pristop k zagotavljanju dolgoročnega uspešnega delovanja organizacije. Organizacijski razvoj zajema sistemski pristop k zbiranju podatkov, diagnosticiranju, akcijskemu načrtovanju, v intervencijah in pri evalvaciji, z namenom spodbujanja skladnega delovanja organizacijske strukture, procesov, strategije, ljudi in kulture. Vključuje razvoj novih in inovativnih organizacijskih rešitev ter krepitev ...
Samo za aktivne naročnike
21. 9. 2020

Organizacijsko vedenje

Posamezniki delujemo v različnih vlogah v kompleksnih sistemih, ki jih imenujemo organizacije. Ko govorimo o organizacijskem vedenju, ugotavljamo, kako posamezniki delujejo znotraj teh sistemov kot posamezniki in kot člani različnih skupin. Pri tem pa nas zanima predvsem, kako organizacije delujejo kot celote, kako funkcionirajo z vidika strukture in procesov. Naloga ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Razumevanje in delovanje organizacije

Razumevanje organizacije Razumevanje delovanja organizacije kot celote je ključnega pomena za njeno utečeno funkcioniranje. Vse prepogosto se namesto skladnih delov organizacija razdeli na posamezne vrtičke, ki nimajo več skupnega cilja. Stremenje k skupnemu cilju je za organizacijo enako pomembno, kot sta za ladjo pomembna smer plovbe in končni cilj potovanja. ...
Samo za aktivne naročnike