Prijava terjatev

28. 7. 2020

Prijava terjatev

Če se nad dolžnikom začne postopek zaradi insolventnosti, je treba prijaviti terjatve, ločitvene oz. izločitvene pravice. Terjatev ni treba prijaviti v postopek poenostavljene prisilne poravnave. Prijava terjatev ima več pomenov: v stečaju: da se zagotovi možnost poplačila iz stečajne mase; v stečaju nad pravnimi osebami: da se prepreči »prenehanje« terjatve ...
Samo za aktivne naročnike