Opis najbolj tipičnih kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, za katera lahko odgovarja direktor

28. 7. 2020

Oškodovanje upnikov

Kaznivo dejanje oškodovanja upnikov obravnava 227. člen KZ-1, ki določa, da se tisti, ki pri opravljanju gospodarske dejavnosti ve, da je sam ali kdo drug kot dolžnik postal nezmožen za plačilo, pa iz zadolženega premoženja izplača dolg ali kako drugače namenoma spravi kakšnega upnika v ugodnejši položaj in tako povzroči ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti

Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti opredeljuje 240. člen KZ-1, ki določa, da se tisti, ki pri vodenju ali nadzorstvu gospodarske dejavnosti, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil premoženjsko korist ali povzročil premoženjsko škodo, zlorabi svoj položaj ali dano zaupanje glede razpolaganja s tujim premoženjem, ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Poslovna goljufija

Kaznivo dejanje poslovne goljufije je opredeljeno v 228. členu KZ-1, ki določa, da se tisti, ki pri opravljanju gospodarske dejavnosti – pri sklenitvi ali izvajanju pogodbe ali posla – preslepi drugega s prikazovanjem, da bodo obveznosti izpolnjene, ali s prikrivanjem, da obveznosti ne bodo ali ne bodo mogle biti izpolnjene, ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Davčna zatajitev

Davčno zatajitev definira 249. člen KZ-1, ki določa, da se tisti, ki zato, da bi se sam ali kdo drug popolnoma ali deloma izognil plačilu davkov, prispevkov ali drugih predpisanih obveznosti fizičnih ali pravnih oseb ali neupravičeno dobil v celoti ali deloma vrnjen davek v Republiki Sloveniji ali drugih državah ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem

Prvi odstavek 226. člena KZ-1 ureja kaznivo dejanje povzročitve stečaja z goljufijo in določa, da se tisti, ki zato, da obveznosti ne bi bile plačane, navidezno ali dejansko poslabša svoje premoženjsko stanje ali premoženjsko stanje drugega dolžnika in s tem povzroči stečaj ali izpolni pogoje za izbris gospodarske družbe po ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Ponareditev ali uničenje poslovnih listin

Kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin določa 235. člen KZ-1, ki določa, da se tisti, ki v poslovne knjige, spise ali druge poslovne listine in evidence, ki jih mora voditi po zakonu ali na podlagi drugih predpisov, izdanih na podlagi zakona, in so pomembne za poslovni promet z drugimi ...
Samo za aktivne naročnike