Opis najbolj tipičnih kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, za katera lahko odgovarja direktor

28. 7. 2020

Oškodovanje upnikov

Kaznivo dejanje oškodovanja upnikov obravnava 227. člen KZ-1, ki določa, da se tisti, ki pri opravljanju gospodarske dejavnosti ve, da je sam ali kdo drug kot dolžnik postal nezmožen za plačilo, pa iz zadolženega premoženja izplača dolg ali kako drugače namenoma spravi kakšnega upnika v ugodnejši položaj in tako povzroči ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 7. 2020

Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti

Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti opredeljuje 240. člen KZ-1, ki določa, da se tisti, ki pri vodenju ali nadzorstvu gospodarske dejavnosti, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil premoženjsko korist ali povzročil premoženjsko škodo, zlorabi svoj položaj ali dano zaupanje glede razpolaganja s tujim premoženjem, ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 7. 2020

Poslovna goljufija

Kaznivo dejanje poslovne goljufije je opredeljeno v 228. členu KZ-1, ki določa, da se tisti, ki pri opravljanju gospodarske dejavnosti – pri sklenitvi ali izvajanju pogodbe ali posla – preslepi drugega s prikazovanjem, da bodo obveznosti izpolnjene, ali s prikrivanjem, da obveznosti ne bodo ali ne bodo mogle biti izpolnjene, ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 7. 2020

Davčna zatajitev

Davčno zatajitev definira 249. člen KZ-1, ki določa, da se tisti, ki zato, da bi se sam ali kdo drug popolnoma ali deloma izognil plačilu davkov, prispevkov ali drugih predpisanih obveznosti fizičnih ali pravnih oseb ali neupravičeno dobil v celoti ali deloma vrnjen davek v Republiki Sloveniji ali drugih državah ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 7. 2020

Povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem

Prvi odstavek 226. člena KZ-1 ureja kaznivo dejanje povzročitve stečaja z goljufijo in določa, da se tisti, ki zato, da obveznosti ne bi bile plačane, navidezno ali dejansko poslabša svoje premoženjsko stanje ali premoženjsko stanje drugega dolžnika in s tem povzroči stečaj ali izpolni pogoje za izbris gospodarske družbe po ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 7. 2020

Ponareditev ali uničenje poslovnih listin

Kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin določa 235. člen KZ-1, ki določa, da se tisti, ki v poslovne knjige, spise ali druge poslovne listine in evidence, ki jih mora voditi po zakonu ali na podlagi drugih predpisov, izdanih na podlagi zakona, in so pomembne za poslovni promet z drugimi ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.