Stres na delovnem mestu in kako ga lahko upravljamo

29. 11. 2021

Kompetence vodij za upravljanje stresa pri sodelavcih

Vodje imajo velik vpliv na upravljanje stresa v delovnem okolju. Prav s svojim stilom vodenja lahko namreč vodje stres bodisi preprečujejo ali pa ga povzročajo. Na primer: Vodja lahko preprečuje ali pa ustvarja stresne okoliščine na delovnem mestu s svojim vedenjem in odnosom do sodelavcev. Vodja s tem, ko na ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Veščine odpornosti na stres

Odpornost (ang. resilience), kot sta jo opredelila Jackson in Watkin (2004), temelji na prepričanju, da našega uspeha ali neuspeha ne določajo težavne okoliščine, v katerih se znajdemo, temveč, kako se v takih okoliščinah odzovemo. Naš odziv pa je odvisen od: pravilnosti naše analize dogodkov, števila alternativnih scenarijev, ki smo si ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Upravljanje stresa

Na področju upravljanja doživetij preobremenjenosti lahko ukrepe strukturiramo v tri sklope: (preventivni, obvladovanje stresa, obvladovanje posledic stresa), ki se izvajajo na treh ravneh ali v treh ciljnih skupinah: organizacija, vodje in posamezniki. Vrste ukrepov za upravljanje doživetij preobremenjenosti smo opisali v shemi na naslednji strani. Prikaz: Tri skupine ukrepov za ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Posledice stresa

Ne glede na vrsto stresorja se človekovo telo odzove s primarno reakcijo »boj ali beg«. Naši možgani prepoznajo nevarnost in sprožijo izločanje stresnih hormonov (adrenalina, noradrenalina in kortizola). To lahko zaznamo kot: pospešeno bitje srca in hitrejše dihanje, dlani postanejo potne in mrzle, pojavijo se prebavne težave, glavoboli, zveča se ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Stresni tipi

Kako se bo naše telo odzvalo na stresorje, je v določeni meri odvisno tudi od naših osebnostnih lastnosti. Kardiologa Friedman in Rosenman sta v svojih raziskavah sistematično ugotavljala povezanost med stresom in obolenji srca in ožilja. Opazovala sta pomemben vpliv stresa na delovanje srca in ugotovila, da za obolenji srca ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Stres na delovnem mestu

Spremembe kot stalnica, hitrejši tempo življenja in dela, zahteve po večji produktivnosti, poplava informacij, medsebojna konfliktnost različnih vlog, ki jih posamezniki imamo v svojem življenju (predvsem med zasebnim in poklicnimi vlogami) itd. so tiste realnosti naše dobe, ki so pripomogle, da je stres postal bolezen sodobnega časa. Seveda velja, da ...
Samo za aktivne naročnike
29. 11. 2021

Stres na delovnem mestu in kako ga lahko upravljamo

Čeprav je stres v besednjaku našega vsakdanjika postal zelo pogosto uporabljena beseda, se zdi, da samo prepoznavanje dejstva ‘pod stresom sem’, ostane le prvi korak, ki mu običajno ne sledijo ukrepi. To je beseda, ki jo slišimo na vsakem koraku tako pogosto, da se nam morda celo zdi, da o ...
Samo za aktivne naročnike