Motiviranje

24. 3. 2023

Motivacijska komunikacija s sodelavci v krogotoku vodenja

Sposobnost voditelja je pripraviti ljudi, da sledijo s srcem in da so pripravljeni delovati po najboljših močeh. To se lahko doseže le z dobro komunikacijo, ne z ukazovanjem.(Peter Barbarovič)
Samo za aktivne naročnike
19. 1. 2021

Motiviranje, nagrajevanje in stili vodenja

Zelo pogosto v organizacijah srečam vodje, ki motiviranje zamenjujejo z nagrajevanjem oziroma sistemi ocenjevanja delovne uspešnosti. Nedvomno je pomembno, da je doseganje ciljev tudi nagrajeno, ni pa to edini in pogosto niti ne najpomembnejši element motiviranja sodelavcev (Likert, 1967). Herzberg je v dvofaktorski teoriji dejavnike ločil na higienike in motiva- ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Vodenje in motiviranje generacije Y

Pripadniki generacije Y smo rojeni nekje po letu 1980 in do 1995 (po nekaterih virih do leta 2000, zato se ta generacija imenuje tudi “milenijska generacija”). Za nas velja, da radi delamo, vendar službo jemljemo kot vir dohodkov za preživljanje prostega časa po našem okusu in ne kot način življenja, ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Kako voditi in motivirati “xenijce”

Da se svet vrti vedno hitreje, vse bolj drži. Če so se včasih generacije menjale nekje na 20–25 let, se je izkazalo, da je v današnji digitalni dobi to ... no, prepočasi. Levji delež zasluge za to ima dejstvo, da je tehnologija tako korenito spremenila svet in način življenja, da ...
Samo za aktivne naročnike
01. 7. 2020

Kako torej motivirati sodelavce: Strategije in taktike motiviranja

Strategije motiviranja Vodja lahko za motiviranje svojih sodelavcev uporabi različne strategije motiviranja. Vsaka strategija ima sicer svoje prednosti in slabosti, od organizacijske kulture pa je odvisno, katera od strategij (ali več njih) je najbolj smiselna v vaši organizaciji. 1. Vzpostavitev timskega dela Vzpostavitev timskega dela pogosto pozitivno vpliva na motivacijo ...
Samo za aktivne naročnike