Obveznosti delodajalca

23. 2. 2024

Zamik dneva izplačila plač

Do sedaj smo imeli izplačilo plač 10. v mesecu oz. če je bil 10. med vikendom, zadnji delovni dan pred 10. V pogodbi imamo navedeno do vsakega 10. v mesecu. V kolikor bi želeli, da se izvede izplačilo plač 10. oz. najkasneje do 15. v mesecu, je možen premik izplačila ...
Samo za aktivne naročnike
28. 11. 2023

Ključne spremembe novele zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D)

Avtor: Tanja Bohl
Državni zbor Republike Slovenije je na izredni seji dne sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDR-1D, ki je bil v Uradnem listu objavljen dne 15. 11. 2023, veljati pa je pričel z dnem 16. 11. 2023, pri čemer se bodo nekatere določbe začele uporabljati šele po izteku določenega prehodnega obdobja. ...
Samo za aktivne naročnike
16. 11. 2023

V veljavo stopa novela zakona o delovnih razmerjih

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) je bil včeraj, 15.11.2023, objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (št. 114/2023) in začne veljati z današnjim dnem, 16. novembrom.
Samo za aktivne naročnike
27. 10. 2023

Potrjene spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Poslanke in poslanci so sprejeli zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (novela ZDR-1), katerega namen je izboljšati delovne pogoje s spodbujanjem preglednejše in predvidljivejše zaposlitve ob zagotavljanju prilagodljivosti na trgu dela, izboljšanje dostopa delavcev do informacij o njihovih delovnih pogojih in izboljšanje samih delovnih pogojev.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 8. 2023

Pravice in obveznosti delavcev v primeru naravne nesreče

Zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Slovenijo, delovna zakonodaja daje več možnosti, kako urejati odsotnost, ko delavci bodisi niso mogli priti na delo bodisi so prišli, pa so zaradi nepredvidenih vremenskih razmer ali z njimi povezanih dogodkov oziroma okoliščin odšli predčasno, kakor tudi odsotnost v prihodnjih dneh.Obstajajo tudi primeri, ...
Samo za aktivne naročnike
18. 5. 2023

Regres 2023

Bliža se rok, ko bodo morali delodajalci svojim zaposlenim izplačati regres za letni dopust. Ta se izteče 1. 7. 2023. V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi poznejši rok izplačila regresa, vendar najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.
Samo za aktivne naročnike
19. 4. 2023

Izračun sorazmernega dela dopusta in regresa za letni dopust

V naslednjih primerih posredujemo različne primere izračunov sorazmernega dela število dni letnega dopusta in regresa za letni dopust. Primeri predstavljajo ali je delojemalec že bil zaposlen ali ne ter da prekinitve njegove zaposlitve ni prišlo.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2023

Stimulacija in destimulacija za zaposlene

Avtor: Tanja Bohl
Vprašanje: V podjetju razmišljamo, da bi uvedli stimulacijo in destimulacijo.Kar se tiče stimulacije vemo, da ni zadržkov, kako pa je z destimulacijo, v smislu poseganja v osnovno bruto plačo ob nedoseganju pričakovanih rezultatov?Ali je to zakonsko dopustno in kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni?Pojasnilo je pripravljeno na osnovi ...
Samo za aktivne naročnike
18. 1. 2023

S spremembo pravilnikov o normativih in standardih na področju vzgoje in izobraževanja je možna zaposlitev računovodij in poslovnih sekretarjev v VII. tarifnem razredu

Spremenjeni so bili pravilniki, ki urejajo normative in standarde za izvajanje programa osnovne šole, vzgojno-izobraževalnih programov pomoči za otroke s posebnimi potrebami, programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom in za izvajanje programa glasbene šole.
Samo za aktivne naročnike
29. 6. 2022

Letni dopust in regres delavca, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi sredi meseca

Avtor: Tanja Bohl
Kako je z letnim dopustom in regresom delavca, ki mu preneha delovno razmerje sredi meseca?
Samo za aktivne naročnike