Obveznosti delodajalca

18. 5. 2023

Regres 2023

Bliža se rok, ko bodo morali delodajalci svojim zaposlenim izplačati regres za letni dopust. Ta se izteče 1. 7. 2023. V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi poznejši rok izplačila regresa, vendar najpozneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.
Samo za aktivne naročnike
19. 4. 2023

Izračun sorazmernega dela dopusta in regresa za letni dopust

V naslednjih primerih posredujemo različne primere izračunov sorazmernega dela število dni letnega dopusta in regresa za letni dopust. Primeri predstavljajo ali je delojemalec že bil zaposlen ali ne ter da prekinitve njegove zaposlitve ni prišlo.
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2023

Stimulacija in destimulacija za zaposlene

Avtor: Tanja Bohl
Vprašanje: V podjetju razmišljamo, da bi uvedli stimulacijo in destimulacijo.Kar se tiče stimulacije vemo, da ni zadržkov, kako pa je z destimulacijo, v smislu poseganja v osnovno bruto plačo ob nedoseganju pričakovanih rezultatov?Ali je to zakonsko dopustno in kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni?Pojasnilo je pripravljeno na osnovi ...
Samo za aktivne naročnike
18. 1. 2023

S spremembo pravilnikov o normativih in standardih na področju vzgoje in izobraževanja je možna zaposlitev računovodij in poslovnih sekretarjev v VII. tarifnem razredu

Spremenjeni so bili pravilniki, ki urejajo normative in standarde za izvajanje programa osnovne šole, vzgojno-izobraževalnih programov pomoči za otroke s posebnimi potrebami, programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom in za izvajanje programa glasbene šole.
Samo za aktivne naročnike
29. 6. 2022

Letni dopust in regres delavca, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi sredi meseca

Avtor: Tanja Bohl
Kako je z letnim dopustom in regresom delavca, ki mu preneha delovno razmerje sredi meseca?
Samo za aktivne naročnike
07. 6. 2022

Posebnosti letnega dopusta 2022

Izjema od splošnih pravil koriščenja letnega dopusta, kot so določena v 162.členu ZDR-1, je za koriščenje neizkoriščenega letnega dopusta iz leta 2021 v letu 2022 določena v drugem odstavku 34. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21 ...
Samo za aktivne naročnike
07. 6. 2022

Rok za izplačilo regresa je 1. 7.

Delodajalci ste dolžni izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače do 1. julija.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

14. 4. 2022

Novela ZPIZ-2M: Povzetek sprememb in dopolnitev zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Avtor: Tanja Bohl
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 22. 2. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (novelo ZPIZ-2M), ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022, uporablja pa se od 1. 4. 2022. V preteklem ...
Samo za aktivne naročnike
11. 2. 2022

Skrajšanje obdobja nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca

Avtor: Tanja Bohl
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 26. januarja 2022 sprejel Zakon o dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih, ki skrajšujeta obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca.Na podlagi doslej veljavnega tretjega odstavka 137. člena Zakona o ...
Samo za aktivne naročnike
14. 6. 2021

Višina regresa za gospodarstvo v 2021

Najnižji znesek regresa določa ZDR-1, in sicer je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Od 1. 1. 2021 dalje minimalna plača znaša 1.024,24 EUR za polni delovni čas (Zakon o minimalni plači; Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18).Minimalni znesek regresa za ...
Samo za aktivne naročnike