Obveznosti delodajalca

29. 6. 2022

Letni dopust in regres delavca, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi sredi meseca

Avtor: Tanja Bohl
Kako je z letnim dopustom in regresom delavca, ki mu preneha delovno razmerje sredi meseca?
Samo za aktivne naročnike
07. 6. 2022

Posebnosti letnega dopusta 2022

Izjema od splošnih pravil koriščenja letnega dopusta, kot so določena v 162.členu ZDR-1, je za koriščenje neizkoriščenega letnega dopusta iz leta 2021 v letu 2022 določena v drugem odstavku 34. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21 ...
Samo za aktivne naročnike
07. 6. 2022

Rok za izplačilo regresa je 1. 7.

Delodajalci ste dolžni izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače do 1. julija.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

14. 4. 2022

Novela ZPIZ-2M: Povzetek sprememb in dopolnitev zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Avtor: Tanja Bohl
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 22. 2. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (novelo ZPIZ-2M), ki je bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022, uporablja pa se od 1. 4. 2022. V preteklem ...
Samo za aktivne naročnike
11. 2. 2022

Skrajšanje obdobja nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca

Avtor: Tanja Bohl
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 26. januarja 2022 sprejel Zakon o dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih, ki skrajšujeta obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca.Na podlagi doslej veljavnega tretjega odstavka 137. člena Zakona o ...
Samo za aktivne naročnike
14. 6. 2021

Višina regresa za gospodarstvo v 2021

Najnižji znesek regresa določa ZDR-1, in sicer je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Od 1. 1. 2021 dalje minimalna plača znaša 1.024,24 EUR za polni delovni čas (Zakon o minimalni plači; Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18).Minimalni znesek regresa za ...
Samo za aktivne naročnike
03. 5. 2021

Obveznosti pri zaposlovanju tujcev

Pri zaposlovanju tujcev veljajo posebni pogoji, ki jih morajo delodajalci upoštevati in izpolniti, da je pogodba o zaposlitvi ali pogodba o delu sploh veljavna. Za nadzor je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Vlada Republike Slovenije v skladu z migracijsko politiko ter ob upoštevanju stanja in gibanja na trgu dela ...
Samo za aktivne naročnike
03. 5. 2021

Napotitev delavcev na delo v tujino

Vse več podjetij se odloča, da bo svoje storitve opravljalo tudi zunaj območja države, v kateri imajo sedež podjetja in opravljajo večji del svojih storitev. Podjetja tako svoje delavce napotijo na začasno delo v tujino. Delavci, ki za omejen čas opravljajo delo na ozemlju druge države članice, ki ni država, ...
Samo za aktivne naročnike
03. 5. 2021

Napotitev delavcev iz tujine v Republiko Slovenijo

Delodajalec s sedežem v državi članici EU lahko delavce, ki so pri njem v delovnem razmerju, napoti na delo v Republiko Slovenijo, če v državi članici, kjer ima sedež, opravlja znaten del svoje dejavnosti. Položaj delavcev, ki so napoteni v Slovenijo na opravljanje storitev, določa 210. člen ZDR-1. Delodajalec ...
Samo za aktivne naročnike
01. 3. 2021

Obveznosti pri povračilu stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja

1. UREDITEV V ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH Pravica do povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja izhaja iz ZDR-1, ki določa, da zaposlenemu pripada plačilo za delo, prav tako pa mu pripadajo tudi povračila stroškov v zvezi z delom (130. člen ZDR-1) in drugi prejemki iz delovnega razmerja. Zakon ...
Samo za aktivne naročnike