Čuječnost kot orodje vodenja

13. 12. 2021

Kaj je čuječnost / Mindfulness /Achtsamkeit

S klinično prakso povezanim slovenskim prostorom se za angleški izraz mindfulness (nem. Achtsamkeit) najpogosteje uporablja prevod čuječnost. Sorodni izrazi so tudi zavedanje, prisotnost, osredotočenost in pozornost, vendar je čuječnost veliko več – predstavlja specifično mentalno odzivnost, pomeni biti živ v najširšem pomenu besede.Izvor čuječnosti izhaja iz budistične tradicije, vendar ...
Samo za aktivne naročnike
13. 12. 2021

Pozitivni učinki razvijanja čuječnosti

Na fiziološki ravni čuječnost vpliva na delovanje parasimpatičnega živčnega sistema. Pozitivni učinki čuječnosti se kažejo v biološkem ravnovesju, nižanju srčnega utripa, krepitvi imunskega sistema, uravnoteženem izločanju stresnega hormona kortizola in nižji nezavedni tenziji organizma. Učinki čuječnosti so nasprotni stresnemu odzivu, ki ga aktivira simpatični živčni sistem. Tako čuječnostni odziv nevtralizira ...
Samo za aktivne naročnike
13. 12. 2021

Čuječnost in delovno okolje

V delovnih okoljih se zaposleni in vodje dnevno soočajo s poplavo informacij in distrakcij. Raziskave so pokazale, da se 50 % delovnega časa porabi za upravljanje informacij. Trajna preobremenjenost z informacijami povzroča stres, na katerega možgani reagirajo s selektivno pozornostjo, znižano dojemljivostjo za okolico, otopelostjo čutil in kognitivno rigidnostjo. Procesi, ...
Samo za aktivne naročnike
13. 12. 2021

Čuječnost v praksi

Podjetje Google je razvilo program SIY (search inside yourself), ki je kombinacija treninga meditacije in izobraževanja. Podjetje Roche izvaja PEP (personal excellene program), ki je poleg treninga meditacije namenjen tudi osebnostni rasti zaposlenim.Rezultati programa so spodbudni:10-20-odstotno izboljšanje zadovoljstva zaposlenih;12-odstotno višje zadovoljstvo strank;50-odstotno izboljšanje v komunikaciji, sodelovanju, ...
Samo za aktivne naročnike