Družbeno odgovorno ravnanje

04. 5. 2021

Kaj sploh je družbena odgovornost

Zakaj podjetja ravnajo družbeno odgovorno? Ker je to »trend«? Ker je to »modno«? Kar je to nujno? Ker to zahtevajo ali vsaj pričakujejo drugi? Ta in še mnoga vprašanja se nam pojavljajo, ko govorimo o družbeno odgovornem ravnanju.World Business Council of Sustainable Development opredeljuje družbeno odgovornost na naslednji način: ...
Samo za aktivne naročnike
04. 5. 2021

Področja družbene odgovornosti in komuniciranje o družbeni odgovornosti

Kot smo že predstavili, poznamo štiri ravni družbene odgovornosti podjetja: od ekonomske do filantropske odgovornosti. Od teh sta ekonomska in zakonska odgovornost dokaj jasno opredeljeni, medtem ko je etična in filantropska odgovornost bolj prepuščena domeni ter razumevanju vodstva podjetja. Ravno zato bi lahko rekli, da je bistvo družbene odgovornosti podjetja ...
Samo za aktivne naročnike
04. 5. 2021

Ekonomske koristi družbene odgovornosti

Pri predstavitvi posameznih ravni družbene odgovornosti smo kot prvo raven družbene odgovornosti izpostavili ekonomsko odgovornost. To je odgovornost podjetja, da ustvarja dobiček. Na to odgovornost podjetje ne sme nikoli pozabiti, saj zgolj to zagotavlja dolgoročen obstoj podjetja.Pogosto, ko govorimo o družbeni odgovornosti (pri čemer imamo v mislih družbeno odgovornost ...
Samo za aktivne naročnike
04. 5. 2021

Certifikati družbene odgovornosti

Družbeno odgovornost je možno tudi certificirati in tako pridobiti certifikat družbeno odgovornega podjetja. Med bolj razširjene certifikate družbene odgovornosti sodita certifikat SA 8000 in certifikat ISO 26000, ki ju bomo v nadaljevanju tudi na kratko predstavili.Certifikat SA 8000 je prvi standard s področja družbene odgovornosti podjetja. Njegov temelj so ...
Samo za aktivne naročnike
04. 5. 2021

Etične presoje

Etične presoje se izvajajo z namenom preučevanja vplivov procesov, spoštovanja predpisov, praks in pravil ter postopkov na okolje podjetja. Cilj etične presoje je ugotoviti, kakšen vpliv ima podjetje na svoje okolje in družbo, v kateri deluje. Etične presoje se izvajajo iz več razlogov, po navadi pa se izvajajo z namenom ...
Samo za aktivne naročnike