Poslovni dopis

29. 7. 2020

Pravila poslovnega bontona pri pisni komunikaciji

»Nekje je treba začeti in ni boljšega kraja in časa, kot sta tukaj in zdaj.« Sang H. Kim Cilj Spoznavanje načel, ki jih pri pisnem sporočanju moramo upoštevati v znak spoštovanja prejemnika, in dvig svojega ugleda in verodostojnosti. Nevarna prepričanja: Na elektronsko pošto odgovorimo, ko pridobimo ustrezno informacijo. To lahko ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Jezikovna neoporečnost

»Vsaka napaka se nam zdi neverjetno bedasta, kadar jo zagrešijo drugi.« Georg Lichtenberg Cilj Besedilo mora biti usklajeno s pravopisno normo. Nevarno prepričanje: Pred veznikom in ni nikoli vejice. Pri pisanju se moramo spopasti z napakami in jih odpraviti. Besedilo mora biti jezikovno pravilno in usklajeno s pravopisno normo. V ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Stil poslovno-uradovalnega pisanja

»Izoblikovanost stilov je nepogrešljiva lastnost razvitega jezika in sestavni del jezikovne kulture.« Boris Urbančič Cilj Izogibajte se gostobesednosti, čustvenosti, vsiljevanja svojega mnenja. Nevarno prepričanje: Lahko napišem malo več, da ne bo tako kratko in pusto. Čeprav ste še tako prijazni v vsakdanjem sporazumevanju in želite narediti vtis na naslovnika oz. ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Poslovni dopis je vizitka pošiljatelja

»Branje človeka izpopolnjuje, razpravljanje ga pripravi, pisanje mu da natančnost.« Francis Bacon Cilj Dopis naj bo formalno in vsebinsko brez napak. Nevarno prepričanje: Ne znam pisati dopisov, ker je jezik zapleten. Jezik je naš vsakdan, ki živi v pisni in govorjeni obliki, utrjuje zavest o jezikovni pripadnosti na določenem območju, ...
Samo za aktivne naročnike