Obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem pogodb in možne posledice kršitev pogodb

28. 7. 2020

Odškodninska odgovornost

Ob kršitvi pogodbe je družba dolžna nasprotni stranki povrniti škodo, ki ji je nastala zaradi kršitve pogodbe. 239. člen OZ določa, da je upnik upravičen zahtevati od dolžnika izpolnitev obveznosti, dolžnik pa je dolžan to izpolniti pošteno v vsem, kot se glasi. Če dolžnik ne izpolni obveznosti ali zamudi z ...
Samo za aktivne naročnike
28. 7. 2020

Obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem pogodb in možne posledice kršitev pogodb

Direktor je dolžan poskrbeti, da družba obveznosti iz sklenjenih pogodb pravilno izpolnjuje. Pri izvrševanju pravic in obveznosti mora družba spoštovati načelo vestnosti in poštenja (5. člen OZ) in ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka (6. člen OZ). Gospodarske družbe so namreč profesionalni udeleženci gospodarskih razmerij, zato morajo pri izpolnjevanju obveznosti iz ...
Samo za aktivne naročnike