Plače v javnem sektorju

07. 5. 2024

Plače javnih uslužbencev z junijem višje

Državni zbor je sprejel spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki usklajujejo plače zaposlenih v javnem sektorju z rastjo cen življenjskih potrebščin. V skladu z dogovorom s sindikati javnega sektorja se bodo plače javnih uslužbencev z junijem zvišale za 3,36 odstotka.
24. 10. 2023

Kako ravnati v primeru napačno določene plače javnemu uslužbencu?

ZSPJS v 3.a. členu ureja ravnanje v primeru, ko je bila javnemu uslužbencu določena in izplačana prenizka ali previsoka plača. V nadaljevanju navajamo ravnanje v primerih napačno določene plače v pogodbi o zaposlitvi in pravilno določene plače v pogodbi o zaposlitvi, a napačno izplačane, in sicer:
Samo za aktivne naročnike
30. 3. 2023

Izplačilo regresa za letni dopust v javnem sektorju

Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta (2. in 3. odst. 131. čl. Zakona o delovnih razmerjih).
Samo za aktivne naročnike
27. 1. 2023

Gradiva o stanju na področju zaposlenih in plač v javnem sektorju

Vlada Republike Slovenije se je na svoji zadnji redni seji, v četrtek, 19. januarja 2023, seznanila z informacijo glede števila zaposlenih in plač v javnem sektorju v obdobju 2008–2022 ter ključnimi izzivi plačnega sistema v javnem sektorju.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 9. 2022

Razlika med redno delovno uspešnostjo in delovno uspešnostjo za povečan obseg dela javnih uslužbencev

Ker je Vrhovno sodišče RS pred časom v sodbi VIII Ips 55/2021 z dne 14. 6. 2022 odločalo o revizijskem vprašanju, ali je javni uslužbenec upravičen do dodatka za povečan obseg dela in pri tem tudi pojasnilo razliko med redno delovno uspešnostjo in delovno uspešnostjo za povečan obseg dela, bom ...
Samo za aktivne naročnike
20. 9. 2022

Vsem uslužbencem vsaj 4,5 odstotka višje plače

Vlada in sindikati javnega sektorja so se sporazumeli tudi glede dodatnega dviga plačnega razreda, nadomestila za malico in poračuna regresa.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 3. 2022

Svoboda ureditve podjetniške kolektivne pogodbe

Predmetni prispevek je pripravljen kot odgovor širše uporabnosti glede naslednjega vprašanja:V podjetju imamo izhodiščne in osnovne plače za posamezne tarifne razrede urejene v tarifni prilogi podjetniške kolektivne pogodbe. Na podlagi dejavnosti za nas velja tudi Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti. Želja vodstva je, da bi se tarifni del spremenil na ...
Samo za aktivne naročnike
17. 1. 2022

Jubilejne nagrade v javnem sektorju

Pravne podlage:Bistveni predpisi in kolektivne pogodbe, ki urejajo povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja v javnem sektorju, so naslednji:Zakon o uravnoteženju javnih financ - ZUJF, Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12,Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. ...
Samo za aktivne naročnike
11. 1. 2022

Zneski povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju - novo v letu 2022

Januar 2022V letu 2021 so bili sklenjeni naslednji aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev:- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 88/21,- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 88/21, ...
Samo za aktivne naročnike
03. 12. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (ZIUOPDVE), Uradni list RS, št. 175/20 – pregled ukrepov za javni sektor

Tudi Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (ZIUOPDVE), ki velja od 28. novembra 2020, vsebuje nekaj ukrepov za javni sektor, še bolj pomembno pa je, da z nekaterimi rešitvami oziroma členi posega tudi v Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP).
Samo za aktivne naročnike