Plače v javnem sektorju

11. 3. 2022

Svoboda ureditve podjetniške kolektivne pogodbe

Predmetni prispevek je pripravljen kot odgovor širše uporabnosti glede naslednjega vprašanja:V podjetju imamo izhodiščne in osnovne plače za posamezne tarifne razrede urejene v tarifni prilogi podjetniške kolektivne pogodbe. Na podlagi dejavnosti za nas velja tudi Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti. Želja vodstva je, da bi se tarifni del spremenil na ...
Samo za aktivne naročnike
17. 1. 2022

Jubilejne nagrade v javnem sektorju

Pravne podlage:Bistveni predpisi in kolektivne pogodbe, ki urejajo povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja v javnem sektorju, so naslednji:Zakon o uravnoteženju javnih financ - ZUJF, Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12,Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. ...
Samo za aktivne naročnike
11. 1. 2022

Zneski povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju - novo v letu 2022

Januar 2022V letu 2021 so bili sklenjeni naslednji aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev:- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 88/21,- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 88/21, ...
Samo za aktivne naročnike
03. 12. 2020

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (ZIUOPDVE), Uradni list RS, št. 175/20 – pregled ukrepov za javni sektor

Tudi Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (ZIUOPDVE), ki velja od 28. novembra 2020, vsebuje nekaj ukrepov za javni sektor, še bolj pomembno pa je, da z nekaterimi rešitvami oziroma členi posega tudi v Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP).
Samo za aktivne naročnike
03. 12. 2020

Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (pomembne spremembe za direktorje v javnem sektorju)

Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, ki velja od 28. novembra 2020, spreminja 1. člen do sedaj veljavne uredbe tako, da določa naslednje:   uredba določa pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za ...
Samo za aktivne naročnike
03. 12. 2020

Novosti na področju plač in povračil stroškov v javnem sektorju

Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, ki velja od 28. novembra 2020, spreminja 1. člen do sedaj veljavne uredbe tako, da določa naslednje: uredba določa pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne ...
Samo za aktivne naročnike