Kreativno razmišljanje v vodenju

11. 11. 2021

Zakaj in kdaj uporabiti tehnike kreativnega razmišljanja

Turbulentni in nepredvidljivi pogoji poslovanja vedno pogosteje zahtevajo drugačne, izvirne rešitve. Če smo še včeraj svoj posel obvladovali "z levo roko" in na ustaljene načine, se to lahko hitro spremeni, zato potrebujemo nove ideje, če želimo drugačne, boljše rezultate. Zlasti za čas krize je značilno, da vodje hitro uporabijo krizno ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2021

Tehnike za kreiranje idej

Izmed predstavljenih tehnik izberite tiste, ki se vam zdijo najbolj uporabne za vaš konkretni namen. Čeprav se vam morda na prvi pogled zdijo nenavadne, bomo do novih, drugačnih idej prišli le na drugačne, nenavadne načine. Tehnike so preskušene v praksi na različnih področjih in izhajajo iz spoznanj o tem, kako ...
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2021

Ožanje in zapiranje idej

V prvi fazi smo odpirali polje in iskali čim več čim pestrejših idej. Naslednji dve fazi sta namenjeni ožanju in izboru idej, ki jih bomo lahko tudi udejanili. Najpogostejša kriterija sta učinkovitost in uresničljivost idej, seveda pa lahko izdelate svoj nabor kriterijev, po katerih boste zapirali polje idej. Pri tem ...
Samo za aktivne naročnike