Sodobni pristopi v inovacijskem menedžmentu

26. 4. 2022

Pomen, vrste inovacij in inovacijske tehnike

Pomen inovativnosti v današnjem času
Samo za aktivne naročnike
26. 4. 2022

Menedžment idej

Idejni menedžment vključuje ustvarjanje, zbiranje in izbor primernih idej za izboljšave in inovacije. Cilj idejnega upravljanja je mobilizacija storitvenih rezerv s spodbujanjem ustvarjalnega delovnega okolja ter krepitev konkurenčnosti organizacije. Menedžment ideje je krovni izraz za participativne optimizacijske sisteme, katerih cilj je izkoristiti zamisli potenciala vseh zaposlenih v organizaciji.
Samo za aktivne naročnike
26. 4. 2022

Inovacijski management

Tehnologija je priznana kot kritični dejavnik pri določanju povečevanja proizvodne storilnosti in necenovne konkurenčnosti proizvajalcev. Sočasno hitro razvijajoči se storitveni sektor vse bolj izkorišča tehnološko utemeljene proizvode, ki pritekajo iz razvoja informacijskih tehnologij.
Samo za aktivne naročnike
26. 4. 2022

Iskanje in ocenjevanje idej

Inovacija ne nastane sama od sebe. Pot od zamisli (invencije) do njene uporabnosti in koristnosti za uporabnika (inovacije) ni ne enostavna, ne hitra. Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na dejstvo, ali bo neka invencija dejansko postala tudi inovacija. V podjetju nastane zelo veliko invencij od katerih le nekatere prerastejo v ...
Samo za aktivne naročnike
26. 4. 2022

Zadovoljstvo kupca

Zadovoljstvo lahko razložimo kot porabnikov občutek ugodja ali razočaranja, ki je posledica primerjava zaznanega delovanje izdelka (ali rezultata) z lastnimi pričakovanji. (Kotler 2004). Če je zaznano delovanje izdelka slabše od pričakovanja, je kupec nezadovoljen, če ustreza pričakovanjem je zadovoljen, če pa jih presega pa je navdušen. Zadovoljstvo lahko torej opišemo ...
Samo za aktivne naročnike
26. 4. 2022

Zaprto in odprto inoviranje

Model inoviranja, po katerem mora vse teči in ostati »pri nas«, se imenuje zaprto inoviranje, postaja vse bolj zastarel. V sodobnih razmerah je strokovnjakov veliko in so povsod, ne le »pri nas«. Zaprto inoviranje, inoviranje, ki je zaznamovalo prejšnje stoletje, je tako zamenjal nov koncept tako imenovanih »odprtih inovacij«. Open ...
Samo za aktivne naročnike
26. 4. 2022

Vitko inoviranje

Razlika med manj in bolj razvitim je nastala na osnovi inoviranja – ustvarjanja in praktičnega uveljavljanja tistih novosti, ki jih uporabniki štejejo za koristne. Inovativnost in inovacije imajo usoden ekonomski pomen, saj se je razlika v razponu bogastva merjenega v narodnem dohodku na prebivalca, povečala s od 3:1 okrog leta ...
Samo za aktivne naročnike
26. 4. 2022

Design Thinkig

Metoda Design Thinking postaja vse bolj popularna in uporabljena metoda inovatorjev, ki se ukvarjajo z literaturo, umetnostjo, glasbo, znanostjo, inženirstvom, … Posebnost pri tej metodi je to, da lahko delovni procesi, ki jih uporabljajo oblikovalci, pomagajo pri sistematičnem pridobivanju, poučevanju, učenju in uporabi tehnik osredotočenih na posameznega človeka in reševanju ...
Samo za aktivne naročnike
26. 4. 2022

Service Design

Service design lahko opišemo kot obliko idejnega projekta, ki vključuje dejavnosti načrtovanja in organiziranja ljudi, infrastrukture, komunikacijskih kanalov in materialnih komponent neke storitve, s ciljem, da bi izboljšali kakovost in interakcijo med ponudniki storitve in stranko. Namen metodologije Service design-a, je oblikovati storitev glede na potrebe kupca in zmožnosti ponudnika. ...
Samo za aktivne naročnike
26. 4. 2022

Vrednostni management

Metoda vrednostne analize je skoraj univerzalna in jo je mogoče uporabiti za analizo obstoječih izdelkov ali storitev, ki jih ponujajo proizvodna podjetja in tudi ponudniki storitev. Za nove izdelke, se uporablja vrednostni inženiring (Value Engineering (VE)), pristop, ki uporablja enaka načela in mnoge izmed tehnik VA za faze »pred proizvodnjo«, ...
Samo za aktivne naročnike