Dvig učinkovitosti v organizaciji

29. 7. 2020

Dvig učinkovitosti v organizaciji

Večno vprašanje in včasih tudi nočna mora velikega števila vodij, direktorjev, uprav in seveda lastnikov je, kako povečati učinkovitost podjetja, posameznikov. Obstajajo številni pristopi, »triki«, metode in filozofije. Vsekakor gre bolj za tek na dolge proge kot za tek na 100 metrov. Bližnjice se največkrat izkažejo za kratkotrajno rešitev, pogosto ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Dvig učinkovitosti: MODERNA ORGANIZACIJSKA KULTURA ali OD PROCESOV K LJUDEM

Spremembe na globalnem ekonomskem trgu so z zaostrovanjem konkurenčnega okolja zahtevale drastične spremembe organizacije dela. Natančnejši pogled v razsežnost sprememb in zlasti preučevanje uspešnih in manj uspešnih organizacij pa sta pokazala, da gre za precej globlje spremembe: spremembe na področju organizacijske kulture, torej nenapisanih pravil obnašanja. Če želimo v okolju ...
Samo za aktivne naročnike
29. 7. 2020

Dvig učinkovitosti: KONKRETNI PRISTOPI IN REŠITVE

Z vidika »velike media« so za dvig učinkovitosti pomembni moderna organizacijska kultura in zavzetost zaposlenih. Ključ za realizacijo je v usposobljenosti vodij za delo z ljudmi. Kaj pa to pomeni za vsakdanje delo vodje? Ciljno vodenje Čeprav je ciljno vodenje koncept, ki je nastal v petdesetih letih prejšnjega stoletja, je ...
Samo za aktivne naročnike