Promocija zdravja na delovnem mestu kot obveznost delodajalca

02. 7. 2020

Prednosti skrbi za zdravje na delovnem mestu

Vedenja se štejejo za zdrava (zdrav življenjski slog) glede na to, koliko vplivajo na zdravje (zmanjševanje tveganja za zdravje), kar se ugotavlja v glavnem z epidemiološkimi raziskavami. Najizrazitejše oblike vedenja vključujejo: zdravo prehrano (opredeljeno kot pogostost uživanja določenih izdelkov v določenih količinah, izogibanje uživanju drugih škodljivih izdelkov, sestava jedilnika, energijska ...
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2020

Faze projekta promocije zdravja v delovnem okolju

Katere faze naj ima projekt promocije zdravja v delovnem okolju? 1. Najprej izvedemo oceno stanja in potreb - ugotavljamo in ocenjujemo potrebe posameznikov v zvezi z zdravjem in vire, ki so nam na voljo (financiranje, sponzorstvo, čas, ljudje, oprema, gradiva …). Oceno trenutnega stanja v podjetju lahko naredimo na podlagi ...
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2020

Kako pripraviti program promocije zdravja?

Na nacionalnem nivoju se zbirajo naslednji podatki, ki so tudi kazalniki negativnega zdravja: podatki o dejavnosti medicine dela, podatki o začasni odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb in drugih zdravstvenih vzrokov, podatki o poškodbah pri delu (tudi smrtnih), podatki o poklicnih boleznih, podatki o delovnih invalidih. Na nivoju podjetja dopolnimo ...
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2020

Program promocije zdravja v delovnem okolju

Iz 6. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; temeljna načela) izhaja, da mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Iz 32. člena ZVZD-1 (obveznosti delodajalca) pa izhaja, da mora delodajalec promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati in zanjo zagotoviti potrebna sredstva pa tudi način ...
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2020

Promocija zdravja v delovnem okolju

Simptomatično za slovenske razmere je, da je zdravje zaposlenih med vsemi dejavniki kakovosti delovnega življenja determinirano predvsem z možnostjo zadovoljitve potreb po varnosti (v pogledu fizične varnosti delovnega mesta) kot elementa dejavnika »imeti«. Dviganje konkurenčnosti in ekonomske uspešnosti na račun investicij v izboljšanje kakovosti fizičnega delovnega okolja je kratkovidno početje, ...
Samo za aktivne naročnike
24. 6. 2020

Promocija zdravja na delovnem mestu kot obveznost delodajalca

Promocija zdravja je proces, ki omogoča ljudem, da povečajo nadzor nad svojim zdravjem in si ga po možnosti celo okrepijo. Promocija zdravja v delovnem okolju pa pomeni vlaganje skupnih naporov delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja delavcev. Prednostna področja promocije zdravja so: zdravju naklonjena oz. v ...
Samo za aktivne naročnike