Obveznosti ob uvedbi disciplinskega postopka zoper delavca

28. 7. 2020

Obveznosti ob uvedbi disciplinskega postopka zoper delavca

Namen disciplinskega postopka je sankcionirati tista ravnanja delavcev, ki ovirajo nemoten in varen potek delovnega procesa in pomenijo kršitev delovnih obveznosti. Postopek ugotavljanja disciplinske odgovornosti je z ZDR-1 enostavnejši in nezahteven, saj odpravlja strog postopek prejšnjega Zakona o delovnih razmerjih. V 2. odstavku 172. člena ZDR-1 je izrecno določeno, da ...
Samo za aktivne naročnike