Obveznosti v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju

29. 7. 2020

Obveznosti v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju

Sodelovanje delavcev pri upravljanju ureja ZSDU, ki določa načine in pogoje za sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb, ne glede na obliko lastnine, samostojnih podjetnikov posameznikov z najmanj 50 delavci in zadrug. Sodelovanje delavcev pri upravljanju se uresničuje na naslednje načine (2. člen ZSDU): s pravico do sodelovanja v organih ...
Samo za aktivne naročnike