Menedžerske kompetence

22. 6. 2020

Menedžerske kompetence kotmerila za ugotavljanje menedžerskega razvojnega potenciala

Prvi primer, ki ga navajamo, podaja prikaz razvoja in uporabo kompetenčnega modela, ki izpostavlja menedžerske kompetence oziroma kompetence, ki so odločilne za uspešno zasedbo ter opravljanje del in nalog vodilnih delovnih mest v nekem velikem slovenskem podjetju. Na podlagi modela menedžerskih kompetenc je bil narejen sistem meril za ugotavljanje menedžerskega ...
Samo za aktivne naročnike
22. 6. 2020

Model ključnih menedžerskih kompetenc

Na podlagi vsega omenjenega zgoraj je nastal model ključnih menedžerskih kompetenc, ki ima devet ključnih kompetenc. Za vsako kompetence so podani opisi vedenja na treh različnih stopnjah zahtevnosti. Na podlagi teh opisov se poda ocena razvojnega potenciala, torej govorimo o sistemu meril. 1. STRATEŠKA NARAVNANOST: Strateška usmerjenost Prilagajanje spremembam Kreativnost ...
Samo za aktivne naročnike
22. 6. 2020

Nastanek modela ključnih menedžerskih kompetenc

Podjetje je želelo vpeljati enoten sistem meril, po katerih bodo vsi vodje lahko celovito in transparentno ugotavljali menedžerske razvojne potenciale svojih sodelavcev. Pomembni sta bili smotrna opredelitev vsake posamezne ključne menedžerske kompetence in uravnovešenost različnih vidikov, ki šele v sinergiji dosegajo celovitost oziroma uspešnost delovanja na menedžerskih delovnih mestih. Podjetje ...
Samo za aktivne naročnike
22. 6. 2020

Vprašalnik za ugotavljanje dosežene stopnje zahtevnosti

Vprašalnik je oblikovan na podlagi omenjenih meril (kompetenc) in možnih ocen (od 0 do 3). Vsaka kompetenca in opisi vedenja za posamezno oceno zasedajo v vprašalniku svojo stran, kjer vodja označi tiste podane opise, ki ustrezajo vedenju posameznika, ki ga ocenjuje. Vprašalnik je sestavljen tako zaradi potrebe po pragmatičnem pogledu ...
Samo za aktivne naročnike